Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 22. kedd, Júlia, Rita

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. június 21-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. június 21-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. június 21. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Kamatfizetés elengedése iránti kérelem adós részéről
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, mint jegyző;
2. Döntés haszonbérleti díj, és annak végrehajtásával felmerült költségek elengedése, illetve részletekben történő megfizetésének engedélyezése iránti kérelemről
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, mint jegyző;
3. Követeléselengedési kérelem elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
4. Méltányossági kérelem követelés elengedésére – Budapest, XI. ker. Halmi u. 44., Bartók B. út 128.
Előterjesztő: Soltész Erika, mint igazgató;
Nyilvános ülés
5. Budapest XI., Lágymányosi-öböl és környezete kerületi építési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
6. Telekingatlanok apportálása a BUDA-HOLD Kft.-be
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
7. Közterületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, mint polgármester;
8. Közterület-használati ügyek
   8.1. Budapest XI. ker., Bikás park közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   8.2. Gazdagréti Halászléfőző Verseny és a Szomszédok ünnepe közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   8.3. Budapest XI. ker., Bikás parkban megrendezésre kerülő Őszköszöntő Fesztivál közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   8.4. Budapest XI. ker., Rezeda utca közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
9. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   9.1. Budapest, XI. ker. Gyoma u. 13. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.2. Budapest, XI. ker. Sasadi út 105. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.3. Budapest, XI. ker. Bereck u. 5. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.4. Budapest, XI. ker. Beregszász köz 5. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.5. Budapest, XI. ker. Botfalu köz 11. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.6. Budapest, XI. ker. Söjtör u. 1826/1 hrsz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   9.7. Budapest, XI. ker. Nevegy u. 33. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
10. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   10.1. Budapest, XI. ker. Kápolna út 54. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   10.2. Budapest, XI. ker. Molnárfecske utca és a 1527/16 hrsz.-ú utca szennyvízcsatorna hálózat kiépítése terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   10.3. Budapest, XI. ker. Kányakapu u. 22-24. sz. ingatlan vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   10.4. Budapest, XI. ker. Budafoki úti vízvezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó közműfeltárás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   10.5. Budapest, XI. ker. Zsombolyai u. 9. ivóvízellátás tervéhez
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
11. Gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   11.1. Budapest, XI. ker. Lépés u. 23. sz. ingatlan kisnyomású leágazó elosztó vezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   11.2. Budapest, XI. ker. Rozsdafarkú utca 1684/10 hrsz. ingatlan kisnyomású leágazó elosztó vezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   11.3. Budapest, XI. ker. Boldizsár utca ONE Irodapark kisnyomású leágazó elosztó vezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
12. Budapest, XI. ker. Budai Fonódó II. villamos (Budafoki út- Szent Gellért tér között) tervéhez tulajdonosi hozzájárulási kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
13. Budapest, XI. ker. BudaPart projekt- kapcsolódó Dombóvári út csomópontok I. és II. ütem tervéhez tulajdonosi hozzájárulási kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
14. Telekingatlanok
   14.1. Budapest XI. ker. Budapest XI. ker. Söjtör utca 1829/4 hrsz.-ú ingatlanban lévő 684/1000-ed tulajdoni hányad értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   14.2. Budapest XI. ker. Madárhegy 1596/1 és 1595 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása, osztatlan közös tulajdon megszüntetése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   14.3. Budapest XI. ker. Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú ingatlan 520 m2 nagyságú részének bérbeadása
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   14.4. Budapest XI. ker. Fehérvári út 213. szám alatti „Albertfalvai Kispiac” ingatlan bérlői részére telephely bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
15. Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ÁSZ vizsgálatával kapcsolatos intézkedési terv
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
16. Helyiségek – bérbevételi kérelem - Budapest XI. ker. Bartók Béla út 32. – filmforgatásra bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
17. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   17.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 32. – használati és vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Kosztolányi D. tér 5. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   17.3. Budapest XI. ker. Budaörsi út 4-18. – tevékenységi kör módosítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
18. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   18.1. Budapest XI. ker. Zenta u. 5. - tulajdonosi hozzájárulás helyiség felújításához
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Mezőkövesd u. 10. – tulajdonosi hozzájárulás alagsor átalakítás
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Ibrahim u. 20. – tulajdonosi hozzájárulás biztosítási kárösszeg kifizetéséhez
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 61. – tulajdonosi hozzájárulás bejárat átalakításhoz (Bp. XI. ker. Bartók Béla út 61. Társasház)
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
19. Helyiségek értékesítése
   19.1. Budapest XI. Kruspér u. 1/b. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   19.2. Üres helyiségek értékesítésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
   19.3. Bérbe adott helyiségek értékesítése
Előterjesztő: Büki László, mint igazgató;
LEGFRISSEBB
×