Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 27. vasárnap, Hella

Az Újbudai Szociális Szolgálat általános szociális munkás, intézményvezető-helyettest kerest

2017május1113:15
»
2017május3118:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

Újbudai Szociális Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Újbudai Szociális Szolgálat
általános szociális munkás, intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2019.08.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01 - 2019.08.01.-ig szól.


A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 , Keveháza utca 6.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányításában, ellenőrzésben való részvétel, különös tekintettel a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, a pszichiátriai ellátás és a Támogató Szolgálat, valamint a továbbképzés irányítására, koordinálására.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociális szakvizsga az 1/2000. SZCSM rendelelet 3. sz. mell. 2.6. vagy 8.pontja szerint ,

• szociális munkában szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolat, erkölcsi bizonyítvány


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, mentálhigiénés vagy gyógypedagógiai felsőfokú végzettség,

• demens és fogyatékkal élők ellátásában szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• TEVADVIN-KENYSZI szoftver ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• más szociális intézmény ill. szakember ajánlása


Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű vezetői kompetenciák,


Előnyt jelentő kompetenciák:

• egyéb gerontológiai szakképzettség

• vezetői kompetenciák

• proaktív gondolkodás, rendszerszemlélet

• szervezőkészség

• konfliktuskezelési és problémamegoldó képesség

• csoportban való munkavégzés képessége


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• rövidtávú helyzetelemzés és vezetési koncepció, szervezet és szolgáltatás fejlesztési elképzelések

• motivációs levél


A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Szepesfalvyné Magassy Márta intézményvezető részére a allaspalyazat@uszosz.ujbuda.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 15.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Újbuda Önkormányzat honlap - 2017. május 15.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény Budapest, XI. kerületi szociális feladatellátást biztosít a házi segítségnyújtás,jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demensek nappali ellátása,a támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása és a szociális étkeztetés területén.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×