Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 22. kedd, Júlia, Rita

Duna folyam – kerület határ – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzat 2. ütem (KÉSZ_2) készítése

2018április0512:30
»
2018április1318:00

A Főépítészi Iroda a tárgyi területre készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. április 5-én, csütörtökön 14.00-16.00 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet).

ÉRTESÍTÉS


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkezdtük a Budapest XI. Kerület Kerületi Építési Szabályzat 2. ütemének (továbbiakban: KÉSZ 2) megalkotását.

A KÉSZ több ütemben kerül elkészítésre, ezen ütem a Bp. XI., Duna folyam – kerület határ – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt területre került megrendelésre.


A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfogadott településrendezési és településfejlesztési dokumentációkkal összhangban lévő helyi szabályozás megteremtése. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 28.) határozatával elfogadta a főváros Településszerkezeti Tervét és 5/2015. (II. 16.) számú rendeletével megalkotta a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. Mindkét dokumentum 2017. évben módosításra került. Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK határozatával elfogadta a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az elkészült KÉSZ fogja felváltani a jelenleg hatályos Kerületi Városrendezési Szabályzatot és kerületi szabályozási terveket.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv készítésének elindításáról.

Az érintettek a terv készítésének ütemezésére vonatkozóan tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak. Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat 2018. április 14-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda a tárgyi területre készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. április 5-én, csütörtökön 14.00-16.00 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett partnerek a terv elfogadásával hatályba lépő övezeti besorolásról, várható beépítési mutatókról kaphatnak tájékoztatást. Szabályozási tervdokumentációt egy később tartandó fórum, egyeztetés keretében fogunk bemutatni. A fórum keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat illetve fogalmazhatnak meg észrevételt.


A lakossági fórumot követően az ott elhangzottak alapján 2018. április 13-ig tehetnek javaslatokat, észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre.


Takács Viktor Tibor

főépítész

LEGFRISSEBB
×