Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 23. kedd, Zelma, Rajmund

Hirdetmény a Bp. XI. kér., Etele út 68. sz., 2863/27 hrsz. alatti ingatlanra tervezett szolgáltató és kereskedelmi központ, felvonók és mozgólépcsők építési engedélyezési eljárása ügyében

2017december2712:00
»
2018január1009:00

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítem a Budapest XI. kerület, Etele út 68. sz., 2863/27 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítani tervezett szolgáltató és kereskedelmi központ, felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák építési engedélyezési eljárásában érintett ügyfeleket, hogy hatóságunk az ügyben a 2017. december 22. napján kelt, VIII-115-46/2017 ügyiratszámú határozattal döntést hozott. A döntés hatóságunknál megtekinthető az iratbetekintésre vonatkozó szabályok és feltételek megtartása mellett.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

  • az eljáró hatóság:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Jegyzője
  • az ügyintézők neve:
Matos László,
  • az ügyintézők elérhetősége: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Igazgatóság Építési Osztály 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
  • telefon, e-mail:
06-1/381-1341, matos.laszlo@ujbuda.hu
  • az ügy iktatási száma:
VIII-115/2017
  • az ügy tárgya:
a Budapest XI. kerület Etele út 68. sz., 2863/27 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítani tervezett szolgáltató és kereskedelmi központ, felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák építési engedélyezési eljárása
  • a kérelmező ügyfél megnevezése: 
ECC Reál Estate Vagyonkezelő Kft.
  • az ügy jellegétől függő hatásterület:
  • a kifüggesztés napja:
2017. december 27.
  • a levétel napja:
2018. január 10.

    

Személyes ügyintézésre Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Építési Osztályán, ügyfélfogadási időben (hétfő 13-18; szerda 8-16; péntek: 8-12 óráig) van mód.

   
Az ügyféli jogok gyakorlására jogosult ügyfél a döntés ellen annak közlését követően, illetve a 2017. június 28. napját követő naptól számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett (1056 Budapest, Váci utca 62-64.) önálló fellebbezéssel élhet, amelyet Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási pontnál lehetséges benyújtani, vagy közvetlen feltöltéssel az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el, mely hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

    

A fellebbezés tekintetében az ügyféli jogok gyakorlására jogosult ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vag> érdeksérelemre lehet hivatkozni. A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

    

A fellebbezés 30.000,- Ft illetékköteles. A fellebbezési eljárás illetékét nem elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Elektronikus úton kezdeményezett fellebbezési eljárás illetékét készpénz átutalási megbízással, vagy átutalási megbízással kell megfizetni. Átutalási megbízás esetén a kedvezményezett számla: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 11784009-15511001-03470000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlája. A banki átutalás alkalmával fel kell tüntetni az adott ügy azonosító adatait (ügyiratszám, ÉTDR eljárás-azonosító). Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával igazolni kell, amelyen a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett ügyirat számát. Készpénzátutalási megbízás alkalmazásakor a feladóvevényén szereplő azonosító számot (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegét és a befizetés időpontját közölni kell az eljáró hatósággal.

    

Budapest, 2017. december 27.

   

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző megbízásából

   

Az ÉTDR által elektronikusan

záradékolt irat hiteles másolata:

   

Matos László s.k.

építési ügyintéző

Az eredeti, hivatalos hirdetmény ide kattintva olvasható

 

LEGFRISSEBB
×