Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 19. hétfő, József, Bánk

Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez

2017március0108:45
»
2017április1218:00

A pályázat beadási határideje: 2017. április 12. (szerda)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2017. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK részére

MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez



Pályázni lehet:

Civil szervezetek 2017. évi folyamatos működésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra (rezsi költségek, bérleti díjak, tiszteletdíjak, dologi kiadások, kis vagy nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, hirdetmény költségek stb.)


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását segítik.


A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Amennyiben ez már korábban megtörtént, úgy rendszerünkben szerepel, tehát nem szükséges annak az újbóli megküldése.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak
azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött vagy részükre egyéb szerződés keretében működési támogatást nyújt.


Általános tudnivalók:

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak olyan és abban az időintervallumban keltezett számlákat lehet leadni, melyet a támogatási szerződésben előzetesen rögzítettek.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni.


A Pályázati adatlapok beszerezhetőek:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)
A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a bal oldalról.


Információ
: Dömök Viktória 381-1324

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva vagy nyomtatott betűvel írva, egy helyen összetűzve kérjük leadni.


A pályázat beadási határideje:
2017. április 12. (szerda)

A pályázat beadására csak postai úton van lehetőség!


Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás – civil szervezetek – 2017.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.



Budapest, 2017. február 28.


Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×