Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 27. vasárnap, Hella

Sasad-Sashegy (3.0 ütem) kerületi építési szabályzat készítése

Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat 2018. március 13-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ÉRTESÍTÉS


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkezdtük a Budapest XI. Kerület Kerületi Építési Szabályzatának (továbbiakban: KÉSZ) megalkotását.

A KÉSZ több ütemben kerül elkészítésre, tárgyi ütem Budapest, XI. kerület, Gazdagréti út – Rétköz u. – Háromszék u. – Sasadi út – Budaörsi út – Hegyalja út – Érdi út – Törökbálinti út által határolt területre került megrendelésre.


A tervkészíttetés célja a közelmúltban elfogadott településrendezési és településfejlesztési dokumentációkkal összhangban lévő helyi szabályozás megteremtése. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 50/2015. (I. 28.) határozatával elfogadta a főváros Településszerkezeti Tervét és 5/2015. (II. 16.) számú rendeletével megalkotta a Fővárosi Rendezési Szabályzatot. Budapest Főváros Újbuda Önkormányzata 192/2015. (IX. 17.) XI. ÖK határozatával elfogadta a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Az elkészült KÉSZ fogja felváltani a jelenleg hatályos Kerületi Városrendezési Szabályzatot és kerületi szabályozási terveket.


A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv készítésének elindításáról.


Az érintettek a terv ütemezésére vonatkozóan tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em.) kaphatnak. Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat 2018. március 13-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.


A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda a Bp. XI. kerület, Gazdagréti út – Rétköz u. – Háromszék u. – Sasadi út – Budaörsi út – Hegyalja út – Érdi út – Törökbálinti út által határolt területre készülő tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. március 5-én, hétfőn 14.00-17.00 óráig (Zsombolyai u. 4. V. emelet). Az érintett partnerek a terv elfogadásával hatályba lépő övezeti besorolásról, várható beépítési mutatókról kaphatnak tájékoztatást, szabályozási tervdokumentációt egy későbbi fórum, egyeztetés keretében fogunk bemutatni. A fórum keretében megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat illetve fogalmazhatnak meg észrevételt.


A lakossági fórumot követően az ott elhangzottak alapján 2018. március 13-ig tehetnek javaslatokat, észrevételeket a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre.


Takács Viktor Tibor

főépítész

LEGFRISSEBB
×