Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 23. szerda, Dezső

Okmányiroda - Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

Lakcímbejelentés és lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés


A Magyar Köztársaság területén élő, a nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A lakcímbejelentési kötelezettséget „Lakcímjelentő lapon” kell teljesíteni, mely az Ügyfélszolgálati és Okmányirodában beszerezhető.

2009.06.28-tól a 14 éven aluli kiskorúak számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványba a törvényes képviselő(k) kérelmére bejegyezhető a szülők, törvényes képviselők neve és a lakcímkártya kiállításakor érvényes telefonszáma.

A lakcímbejelentéshez az alábbi iratok bemutatása illetve csatolása szükséges:

 • szabályszerűen kitöltött, a szállásadó aláírását tartalmazó bejelentőlap, melyen a szállásadói minőséget is jelölni kell (tulajdonos, bérlő, haszonélvező)
 • érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély,
 • lakcímigazolvány bemutatása-kiskorúak esetében is, ha ezzel nem rendelkezik, a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • kitöltött kérelem nyomtatvány a törvényes képviselő(k) nevének és telefonszámának a kiskorú lakcímkártyáján történő bejegyzéséhez,
 • önkormányzati bérlakásba költözés esetén a bérleti szerződés,
 • gondnoki lakás esetén a közös képviselő írja alá szállásadóként,
 • lízingelt lakás esetén a tulajdonos írja alá szállásadóként,
 • szolgálati lakás, kollégium, munkásszállás és egyéb szállás esetén az intézményvezető írja alá a lakcímbejelentő lapot és az intézmény bélyegzőlenyomatával látja el,
 • új építésű ingatlan esetén használatbavételi engedély, alapító okirat,
 • a lakcímbejelentés során meghatalmazott is eljárhat, melyhez 2 tanú aláírásával ellátott írásbeli meghatalmazás, a meghatalmazó személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, kiskorú esetén születési anyakönyvi kivonata

A lakcímigazolvány illetéke:

 • az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén: 1000.- Ft,
 • névváltozás miatti csere: 500.- Ft

Illetékmentes a lakcímigazolvány kiállítása:

 • ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, lakcímváltozás, illetve – 14. életévét be  nem töltött kiskorú estén – a kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor,
 • az igazolvány cseréje esetén, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártmányhibás,
 • elveszett, rongált okmány cseréje esetén, ha lakcímváltozás is történik.
LEGFRISSEBB
×