Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 21. szombat, Konrád

Okmányiroda - Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele

Okmányiroda - Tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele

Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben bemutatandó okmányok:

 • az okmányirodában kitöltött "Kérelem jármuigazgatási ügy elintézésére "nyomtatvány,
 • tulajdon átruházásáról kiállított okirat (adás-vételi, ajándékozási szerzodés, hatósági határozat stb.) vagy számla,
 • az elozetes eredetiség ellenorzo szakértoi állomások részére biztosított és a jármumegvizsgálásakor kitöltött jármukíséro lap (szakvélemény) kivéve lassú jármuvek esetén,
 • a kötelezo gépjármu-felelosségbiztosítás megkötésérol szóló kötvény,
 • a vagyonszerzési illeték befizetésérol szóló postai feladóvevény, vagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességrol,
 • a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításának díja, avagy nyilatkozat, igazolás az illetékmentességrol,
 • a jármuhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedély, vagy az új típusú forgalmi engedély muszaki és üzembentartói lapja, amelyen az eladó feltüntette a jogügylet idopontját és aláírásával látta el, és a jármutörzskönyve,
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat,
 • amennyiben tulajdonjogi korlátozás elrendezésére kerül sor, az arra vonatkozó okirat (kérelem) eredeti példánya,
 • amennyiben a tulajdonos különbözik az üzembentartótól, az új tulajdonos (vagy tulajdonosok egybehangzó) nyilatkozata az üzembentartó kijelölésérol, illetve több üzembentartó esetén a tulajdonos vagy tulajdonosok egybehangzó) nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendo üzembentartóról,
 • több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendo tulajdonostársról,
 • a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztésérol, ha van ilyen, illetve postázási címrol.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság esetében:

 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyezésrol 
  (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is),
 • eredeti aláírási címpéldányt,
 • cég ügyintézojének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
 • illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is,

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:

 • a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.

Az ügy elintézéséhez fizetendo díjak, illetékek: 

A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft 
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft 
A vagyonszerzési illeték Általános esetben, gépjármunél a motor hengerurtartalmának minden cm3-e után 15,-Ft - 1890 cm3 felett 20 Ft/cm3