Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 23. szerda, Dezső

Okmányiroda - Útlevél-ügyintézés

Útlevél-ügyintézés

Útlevél-ügyintézés

2009. június 28-ától ujjnyomatot is tartalmazó útlevél kerül kiállításra Magyarországon.

Az ujjnyomat adása kötelező, e kötelezettség alól kizárólag a jogszabályban meghatározott alábbi esetekben van kivétel:

 1. ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be,
 2. ha a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen;
 3. ha a kérelmező a kérelem beadásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen;
 4. azon személyek esetében, akik az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé.

 

Az ujjnyomat adásának kötelezettségéből eredően az útlevél iránti kérelem benyújtásakor személyesen kell megjelenni, kivéve a 12 éven aluli kérelmezőket.

Azon személyek részére, akik az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelenek, valamint azoknak, akik egészségi állapotuk miatt nem képesek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor személyesen megjelenni – függetlenül attól, hogy a kérelmező kiskorú vagy nagykorú –, egyévi érvényességgel állítható ki az útlevél.

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a postán kapható útiokmány-igénylő lapot kell kitölteni és 2 darab egyforma, 1 évnél nem régebbi szabvány igazolványképet kell csatolni.

A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

A Központi Hivatal az útlevelet 30 napon belül készíti el és postázza a kérelmező által megjelölt címre vagy okmányirodába, az eljárási idő azonban nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét.

 

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén:

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 1. érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély);
 2. személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik;
 3. születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat – ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival;
 4. magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza;
 5. előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél;
 6. ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, az erről szóló nyilatkozatot,
 7. az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény.

 

Második magánútlevél iránti kérelemhez csatolni kell a rendszeres külföldre utazással járó foglalkozást bizonyító igazolást vagy a különleges méltánylást érdemlő okot tartalmazó nyilatkozatot.

 

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén

Kiskorúak esetén az útlevél-igényléshez az okmányirodában a szülők együttes megjelenése szükséges az útlevél kiadásához való hozzájáruló nyilatkozat megtételéhez. Kérjük hogy a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát a törvényes képviselők bemutatás céljából szíveskedjenek magukkal hozni!

A kérelem benyújtásakor az alább iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

-   érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély);
-   lakcímigazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik;
-   születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat;
-   magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében –, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik;
-   a szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya;
-   (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímkártyája;
-   a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány ki-adásához hozzájáruló nyilatkozata;
-   a szülői felügyelet megszűnését, illetve szüneteltetését igazoló okirat – ha valamelyik szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy azt a bíróság megszüntette,
-   gondnok, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról;
-   igazolványkép a kérelmezőről – ha a kérelmező 12.életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtásakor nem személyesen jelenik meg;
-   előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél;
-   nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről,
-   az eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény.

Útlevél eljárásban fizetendő alapilletékek:

Életkor

Érvényességi idő

Illeték Ft

6 év alatt

3 év

                   2500

6–18 év között

5 év

                   2500

18–70 év között

5 év
10 év

                   7500
                 14000

70 év felett

10 év

                   2500

második magánútlevél kiadásának illetéke, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke az alapilleték kétszerese.

A soron kívüli eljárás, a sürgősségi eljárás és az azonnali eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja (2012. január 1-jétől) az alábbi:

Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásbantörténő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 19.000,– Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni. Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 7 napon belül állítja ki.

Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásbantörténő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29.000,– Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni. Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében 3 napon belül állítja ki.

Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 39.000,– Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni. Az útlevélhatóság az úti okmányt azonnali eljárásban a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül kiállítja.

Az soron kívüli, valamint sürgősségi úti okmány kérelem bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában is benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem kizárólag csak a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110–112.) nyújtható be.

sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.-112.) vehető át.

LEGFRISSEBB
×