Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 27. vasárnap, Hella

Okmányiroda - Vezetői engedély ügyintézés

Vezetői engedély ügyintézés

Vezetői engedély ügyintézés

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nemmagyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, új kategória bejegyzése esetén az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

    - érvényes személyazonosításra alkalmas okmány,
    - lakcímkártya,
    - egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
    - a vizsgakötelezettség teljesítésének igazolása, a sikeres vizsga tényét tanúsító közlekedési 
       hatóság által kiállított vizsgalap, illetve vizsgaigazolás,
    - az eljárási illeték megfizetését igazoló postai feladóvevény ( az okmány illetéke 4000                
       forint, a 62. életévüket betöltöttek esetén 1500 forint)

 

Vezetői engedély cseréje, pótlása esetén szükséges okmányok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
 • a korábban kiállított vezetői engedély,
 • adatváltozás esetén az azt igazoló okirat (születési, házassági anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat)
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló postai feladóvevény ( az okmány illetéke 4000 forint, a 62. életévüket betöltöttek esetén 1500 forint)

 

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, az okmányiroda kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt állít ki.

A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Korei Köztársaságban.

 

Külföldre utazás esetén kérjük hogy a vezetési jogosultság igazolásának módjáról, a járművezetés feltételeiről az adott külföldi ország magyarországi külképviseleténél kérjenek információt az utazást megelőzően!

 

A nemzetközi vezetői engedély kiállítása esetén szükséges okmányok:
 

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • eredeti, érvényes vezetői engedély,
 • 2 darab szabványos, 1 évnél nem régebbi, egymással megegyező igazolványkép,
 • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló postai feladóvevény (az eljárás díja 2300 forint)

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes!

LEGFRISSEBB
×