Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 28. szombat, Gedeon, Johanna

Építési Osztály

Ügyfélfogadási idő

hétfő 13-18
szerda 8-16
péntek 8-12


Ügyfajták:

 • Építésügyi hatósági feladatok
 • Engedélyezési eljárások
 • Tudomásulvételi eljárások
 • Egyéb építésügyi hatósági eljárások

        

Név Elérhetőség
Rimóczi Gabriella
osztályvezető

1113 Bocskai út 39-41. I. em.128.

+361 372-4627

rimoczi.gabriella@ujbuda.hu

Zacher Edina

referens

1113 Bocskai út 39-41. I. em.128.

+361 372-4627

zacher.edina@ujbuda.hu

Farkas Zalán

referens

1113 Bocskai út 39-41. I. em.128.

+361 372-4627

farkas.zalan@ujbuda.hu

Gyarmatiné Dobrádi Beáta

titkárság (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása)

1113 Bocskai út 39-41. I. em.128.

+361 372-4627

dobradi.beata@ujbuda.hu

Varga Bettina

(területileg illetékes ügyintézők kapcsolása, iratbeadás)

1113 Bocskai út 39-41. I. em.115.

+361 381-1360

varga.bettina2@ujbuda.hu

Egédi Edit

(területileg illetékes ügyintézők kapcsolása)

1113 Bocskai út 39-41. I. em.115.

+361 381-1360

egedi.edit@ujbuda.hu


Építésügyi hatósági feladatok


Letölthető utcanévjegyzék
 ügyintézők, körzetek szerint 

Ügyintéző Telefonszám E-mail
Pintér Gyula Botond (Gellérthegy,Sashegy) +36 70 684-7380 pinter.botond@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (Szentimreváros, Lágymányos, Infopark,Kelenföld) +36 1 3724-629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Sárközy Sebestyén (Sasad, Őrmező, Dobogó, Örsöd,Kőérberek,Kamaraerdő) +36 1 381-1304 sarkozy.sebestyen@ujbuda.hu
Bacsik Veronika (Gazdagrét, Hosszúrét) +36 1 3811-313 bacsik.veronika@ujbuda.hu
Mendre Rita (Kelenföld) +36 1 3724-673 mendre.rita@ujbuda.hu
Szép Katalin (Hosszúrét, Madárhegy, Spanyolrét, Pösingermajor) +36 1 3724-661 szep.katalin@ujbuda.hu
Szemes Szilvia (Albertfalva, Kelenföld) +36 1 3811-342 szemes.szilvia@ujbuda.hu
Mohos Gáborné (Kelenföld) +36 1 3724-698 mohos.gaborne@ujbuda.hu
Matos László (Péterhegy, Kelenvölgy, Albertfalva) +36 1 3811-341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Csiba László (felvonó, kémény, gépészet) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Siposné Pintér Hedvig (telekalakítás) +361 372-4635 pinter.hedvig@ujbuda.huVáltozások az építésügyi hatósági ügyintézésben

Az eljárás megindítása

Ügycsoport leírása

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.8. §-a az engedélyezési eljárás megindítására vonatkozóan alábbiak szerint rendelkezik:

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.


Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag
elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani.


Az ÉTDR használatával kapcsolatos
tudnivalókat az alábbi internetes oldalak részletesen tartalmazzák:


ÉTDRelérés:
https://www.etdr.gov.hu/


ÉTDR-tájékozató ügyfelek és tervezők részére:
http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel


Személyesen benyújtott kérelmekhez tartozó formanyomtatványok
: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Az ügyfelek (építtetők, tervezők, kivitelezők) részére a jogszabályok lehetővé,illetve kötelezővé teszik az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) használatát.


OÉNY elérés:
https://www.e-epites.hu/oeny/


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyeknyilvános adatai a www.etdr.gov.hu oldal jobb oldali fülén az Általános tájékoztató adatok között megtalálhatók.

A nyilvántartás adatai országosak, a XI. kerületi adatok szűrésalapján leválogathatók.

Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura, az oldal bármely szokásos internetes böngészőn keresztül érhető el.


Fontosabb jogszabályok

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről


312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról


Eljárásfajták

Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatóság

 • építési engedélyezési,
 • összevont engedélyezési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • bontási engedélyezési,
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 • jogutódlás tudomásulvételi,
 • használatbavétel tudomásulvételi,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
 • kötelezési,
 • végrehajtási,
 • szakhatósági, valamint
 • veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásáért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) melléklete XV. fejezetében meghatározott összegű eljárási illetéket kell fizetni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékt – az Itv. 73. § (4a) bekezdése értelmében – készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy

– ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

A papír alapon benyújtott kérelmek esetén az illeték illetékbélyeggel is megfizethető.


Engedélyezési eljárások és azok jogszabályi alapjai

Építési engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása:

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 17–22. §-ai szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 17. §-ában felsoroltak.

Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. sz. melléklete rögzíti.


Összevont engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 23–28. §-ai szabályozzák.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany


Fennmaradási engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. XI. 8.) Korm. rend. 42–44. §-ai szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 42. §-ában felsoroltak.


Használatbavételi engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39–41. §-ok szabályozzák

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. §-ában felsoroltak


Bontási engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 45–49. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 45. §-ában felsoroltak.
A bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenységek körét a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2. sz. melléklete rögzíti.


Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 50–52. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 51. §-ában felsoroltak.


Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 36–38. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok. http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 36. §-ában felsoroltak.


Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák engedélyezési eljárásai

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a felvonókról, mozgólépcsők, és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rend. szabályozza.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.-ben meghatározott, az adott engedélyezési eljárásfajtához szükséges dokumentumok, továbbá a 146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 5. számú mellékletében felsoroltak.


Tudomásulvételi eljárások és azok jogszabályi alapjai

Jogutódlás tudomásulvételi eljárása

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 53. §-a szabályozza.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany


Használatbavétel tudomásulvételi eljárása

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. §-a szabályozza.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany


Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárása

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 55. §-a szabályozza.

Szükséges nyomtatványok: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany


Egyéb építésügyi hatósági eljárások és azok jogszabályi alapjai

Építésügyi hatósági kötelezési eljárások

Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 47. §-ában felsorolt esetekben kötelezési eljárást folytat le.


Hatósági bizonyítvány kiállítása (adat, tény, állapot igazolása)

Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 56. §-a szabályozza.


Szakhatósági eljárások

Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárásaira az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 57. §-ában foglaltak irányadók.

Telekalakítási ügyekben az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet alapján szakhatóságként jár el.

A szakhatóság feladata: „Annak elbírálása, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.”


Építésügyi hatósági szolgáltatás

Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatósági szolgáltatásra vonatkozó előírásokat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 3. §-a tartalmazza.


Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 58–69. §-ai alapján 2013. január 01-jétől a bontási tevékenységek megkezdésének tudomásulvételi eljárásait, az építésrendészeti eljárásokat az ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG folytatja le.


A XI. kerülettel kapcsolatos ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI FELADATOKAT az alábbi hivatal látja el:


Budapest Főváros Kormányhivatala

I. Kerületi Hivatala
Építésfelügyeleti Osztály
1012 Budapest, Logodi u. 38-40.
Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64., 1364 Budapest, Pf. 234.


Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 55/A §–a és az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2)bekezdés g) pontja alapján a jókarbantartási kötelezési eljárásokat az elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság folytatja le.


A XI. kerülettel kapcsolatos elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági feladatokat az alábbi hivatal látja el:


Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
1012 Budapest, Logodi u. 38-40.
Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64., 1364 Budapest, Pf. 234.

 

A kapcsolódó nyomtatványok ide kattintva érhetők el.

LEGFRISSEBB
×