Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 22. péntek, Vince, Artúr

Pályázat a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

2020december1810:30
»
2021január2512:00

A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje: 2021. január 25. déli 12 óra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. március 01-től 2026. február 28-ig szól.

A munkavégzés helye:
1116 Budapest, Bükköny u. 2-4.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Újbuda Gamesz és a működési körébe tartozó intézmények pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása ellenőrzése; a gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása; költségvetés, költségvetési beszámolók, zárlati feladatok jogszabályi előírásoknak megfelelő és határidőre történő készítése, évközi adatszolgáltatások; az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Pénzügyi-számviteli főiskolai vagy egyetemi végzettség.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,
 • vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat,
 • valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
 • Számviteli/pénzügyi szoftver ismeretek.
 • Felhasználói szintű MS Office - irodai alkalmazások.
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati fenntartású költségvetési intézményben szerzett vezetői szakmai tapasztalat
 • Gyakorlati szintű MS Office - irodai alkalmazások.


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.
 • Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés.
 • Magas szintű szakmai elkötelezettség és kiemelkedő szakmai ismeret.
 • Nagyfokú munkabírás.
 • Kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás.
 • A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására.
 • Nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. §-ában felsoroltak szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. március 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje:
2021. január 25. déli 12 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Molnár Ilona igazgató nyújt, a +36 1 372-3470-es telefonszámon.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.


A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (CD-n) való megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.

- Személyesen: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. IV. emelet 408. szoba.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében nevezett szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokat Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén, amennyiben a pályázóra a Kjt. 21/A. § (4) és (5) bekezdése nem érvényesíthető, úgy három hónap próbaidő kikötése kötelező. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje:
2021. február 25.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

- A kormányzati személyügyi központ internetes oldala (KÖZIGÁLLÁS): 2020.december 24.

- Újbuda Honlapja 2020. december 24-éig.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×