Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 22. péntek, Vince, Artúr

Újbuda Önkormányzata a Szentimrevárosi Óvoda élére ÓVÓDAVEZETŐT keres

2020november2609:30
»
2020december2812:00

A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje: 2020. december 28. déli 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2021. február 01- től 2026. július 31- ig szól.
A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A székhelyen és két telephelyen működő óvoda törvényes működtetése. Telephelyek: 1. Alsóhegy Utcai Óvoda telephely (1118 Budapest, Alsóhegy utca 13-15.), 2. Újbudai Karolina Óvoda telephely (1113 Budapest, Karolina út 64-72.) Az óvodát Újbuda Önkormányzata 2015. augusztus 1-jével hozta létre három óvoda összeolvadásával.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskolai óvodapedagógusi szakvégzettség. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

- 4 év szakmai gyakorlat.

- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.


A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Vezetői pályázat szakmai önéletrajzzal és vezetési programmal.

- Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- Szakmai önéletrajz.

- A pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás.

- Nyilatkozatok a nyilvánosságról, melyeket jogszabály ír elő.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. február 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje:
2020. december 28. déli 12 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató nyújt, a +36 1 372-3470-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (CD-n) való megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

- Személyesen: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. IV. emelet 408. szoba.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az intézmény nevelőtestületének írásos véleménye, független köznevelési szakértő írásos véleménye, 3 tagból álló, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság véleménye, valamint a Kulturális és Köznevelési Bizottság véleményének kikérésével.


A pályázat elbírálásának végső határideje:
2021. január 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- A kormányzati személyügyi központ internetes oldala 2020. november 26.

- Újbuda Honlapja 2020. november 26.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×