Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 29. vasárnap, Aguszta

Újbuda Önkormányzata az Albertfalvi Óvoda élére ÓVÓDAVEZETŐT keres

2020március0416:30
»
2020április0318:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április, a hirdetés megjelenéstől számított 30 nap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

ALBERTFALVAI ÓVODA

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2020. augusztus1-től 2025. július 31-ig szól.


A munkavégzés helye:
1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A székhelyen és négy telephelyen működő óvoda törvényes működtetése. Telephelyek: 1. Bükköny Óvoda telephely (1116 Budapest, Bükköny utca 9.), 2. Érem Utcai telephely (1116 Budapest, Érem utca 2-4.), 3. Derzsi Utcai telephely (1116 Budapest, Derzsi utca 54.), 4. Pajkos Óvoda telephely (1119 Budapest, Pajkos utca 35.). Az óvodát Újbuda Önkormányzata 2015. augusztus 1-jével hozta létre három óvoda összeolvadásával.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskolai óvodapedagógusi szakvégzettség. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

- 5 év szakmai gyakorlat.

- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.


A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Vezetői pályázat szakmai önéletrajzzal és vezetési programmal (maximum 40 oldal, plusz mellékletek).

- Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- Szakmai önéletrajz.

- A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás.

- Nyilatkozatok a nyilvánosságról, melyeket jogszabály ír elő.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. április, a hirdetés megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Molnár Ilona nyújt, a +36 1 372-3470-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre történő papír alapon és elektronikus módon (CD-n) való megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

- Személyesen: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. IV. emelet 408 szoba.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a Kulturális és Köznevelési Bizottság véleményének kikérésével.


A pályázat elbírálásának határideje:
2020. június 18.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Oktatási és Kulturális Közlöny 2020. március

- A kormányzati személyügyi központ internetes oldala 2020. március

- Újbuda Honlapja 2020. március


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. ujbuda.hu honlapon szerezhet.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×