Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Felhívás lakhatási támogatás igénylésére

Időpont: 
2023április0416:30
»
2023május0812:00

Benyújtási határidő: 2023. május 8. 12.00 óra

FELHÍVÁS

Lakhatási támogatás igénylésére az Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozók, illetve az egészségügyi alapellátást, szakellátást ellátó, az Önkormányzattal jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak, a háziorvosi szolgáltató, valamint a háziorvosi szolgáltató alkalmazottainak számáraMegjelenés dátuma:
2023. április 4.


Benyújtási határidő:
2023. május 8. 12.00 óra


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és az Önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról szóló 3/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján „Újbudai Lakhatási Támogatás” igénylése céljából az alábbiak szerinti felhívást teszi közzé.


1. A felhívás kiírója

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


2. A támogatásban részesülők köre:

Újbudai Lakhatási Támogatás adható:

a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal és az Újbuda Közterület-felügyelet kivételével – foglalkoztatottaknak és

b) az egészségügyi alapellátást, szakellátást ellátó, az Önkormányzattal jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottaknak, a háziorvosi szolgáltató, valamint a háziorvosi szolgáltató alkalmazottainak.


3. A támogatás formája, összege, feltételei:

Az Újbudai Lakhatási Támogatás összege a szerződéssel igazolt lakásbérleti díj 50%-a, maximum havi bruttó 80.000.- Ft., mely személyi jövedelemadó köteles.

A támogatás feltételei:

a) Foglalkoztatási jogviszony, munkaviszony megléte

- a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata irányítása alá tartozó és fenntartásában működő költségvetési szerveknél - a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal és az Újbuda Közterület-felügyelet kivételével - foglalkoztatottak esetén, valamint

- az egészségügyi alapellátást, szakellátást ellátó, az Önkormányzattal jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak, a háziorvosi szolgáltató, valamint a háziorvosi szolgáltató alkalmazottai esetén.

b) Érvényes és folyamatos lakásbérleti szerződéssel rendelkezik.

Az Újbudai Lakhatási Támogatás – a feltételek folyamatos megléte esetén- maximum 5 évig adható, a támogatásra való jogosultság egyedi kérelemre és a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján egyszer legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.


4. A benyújtás feltételei:

A kérelmet elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.

a) A kérelem elektronikus benyújtásához rendelkezésre áll az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapuval vagy Cégkapuval rendelkező kérelmezők részére a http://epapir.gov.hu/ felületen.

b) A kérelmet papír alapon postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Ifjúsági Osztály

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

c) A kérelmet papír alapon személyesen az alábbi címre kell benyújtani:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Köznevelési és Ifjúsági Osztály

1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., 408. szoba

Adatlap

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 1. A kérelmező és a vele együtt lakó személyek jövedelemigazolása[1],
  1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
  2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről,
 2. Igazolás családi pótlék igénybevételéről,
 3. Igazolás gyermektartásdíj igénybevételéről,
 4. 16 éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolás, vagy hallgatói jogviszony igazolás,
 5. A lakásbérleti, illetve albérleti szerződés,
 6. Munkáltatói igazolás


5. A kérelem elbírálása:

Főbb elbírálási szempontok:

 • egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
 • egy főre jutó nettó jövedelem a lakbér kifizetése után (Ft)
 • családi jellemzők

Az Újbudai Lakhatási Támogatásról a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt. A kérelemről a benyújtását követő 3 hónapon belül kell dönteni.


6. Forrás megnevezése:

A Lakhatási Támogatásra jogosultak létszámát egy naptári évben a mindenkori éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg.


7. Hiánypótlás módja:

Jelen felhívás keretében hiánypótlási lehetőség nincs.


8. A felhívással kapcsolatban további információ kérhető:

 • egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Szociális és Egészségügyi Osztály Titkárság

1113 Budapest, Zsombolyai út 4.

Telefon: +361 372-3410

 • köznevelési feladatokat ellátó intézmények

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Köznevelési és Ifjúsági Osztály Titkárság

1113 Budapest, Zsombolyai út 4.

Telefon: +361 372-3470Budapest, 2023. április 4.[1] A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4§-a alapján

Címkék: 
Fájlok: