Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 4. hétfő, Ulrik

COMPETENCE - Kompetenciafejlesztés önkormányzati szakemberek részére a hatékonyabb közszolgáltatásokért

            

EEA-logo

   

A COMPETENCE projekt Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az Európai Gazdasági Térség és a Norvégia Regionális Együttműködési Alapon (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) keresztül.

  

A projekt leírása

  

COMPETENCE projekt – Kompetenciafejlesztés önkormányzati szakemberek részére a hatékonyabb közszolgáltatásokért

  

Napjainkban az Európai Unióban a demokratikus alapértékek változása figyelhető meg. A jelenség fokozottabban érinti a közép-kelet- és dél-kelet-európai tagállamokat, ahol ez a változás összefüggésben áll a közszolgáltatások magasabb minősége iránti lakossági igénnyel is. Ezért elengedhetetlen, hogy a kontinens ezen térségében a közszféra szervezetek szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a lakossággal, valamint képesek legyenek alkalmazkodni a társadalom változó igényeihez.

  

Jelen projekt célja az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása az önkormányzati munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésével. A projekt keretében a résztvevő önkormányzatok munkatársai elsősorban kommunikációs, interkulturális és problémamegoldó készségeinek fejlesztését valósítjuk meg tréningek keretében. Ezáltal hozzá kívánunk járulni az önkormányzatok (ideértve az intézményeiket is) és a lakosság közötti minél hatékonyabb kapcsolat megteremtéséhez.

  

A projekt elsődleges célcsoportja a projektben résztvevő önkormányzatok közszolgáltatások nyújtásában napi szinten közreműködő munkatársai, akik a tréningek során fejlesztett készségeik segítségével hatékonyabban tudják majd ellátni a mindennapi feladataikat. A projekt fontosabb megállapításai és eredményei - mint pl.: a kompetenciák fejlesztését támogató tréninganyag - nyilvános lesz valamennyi résztvevő országban a helyi és területi közszféra szervezetek számára. Így a munkavállalóik kapacitásépítésében érdekelt további közszféra szereplőknek is adott lesz a lehetőség a társadalom változói igényeihez történő alkalmazkodáshoz.

  

A kompetencia fejlesztés eredményességét a projekt keretében kidolgozásra kerülő szakmai cselekvési terv biztosítja. A projekt megvalósítása során 5 alkalommal szervezünk tanulmányutat és 4 alkalommal szakmai konferenciát önkormányzatok bevonásával. Így a projekt partnerszervezeteinek lehetőségük lesz a közszolgáltatások szervezése témában összegyűjtött gyakorlati ismereteik nemzetközi szinten történő megosztására.

  

A projekt nemzetközi partnerségi együttműködés keretében kerül megvalósításra az alábbi projekt partnerek bevonásával:

  • Aradi Szociális Jóléti Főigazgatóság (Románia)
  • Kallithea Önkormányzata (Görögország)
  • Trogir Város Önkormányzata (Horvátország)
  • Prága 6 Kerület Önkormányzata (Csehország)
  • Åpenhet AS (a jó kormányzás és az adatalapú szakpolitika formálásra specializálódott norvégiai non-profit kutatószervezet – székhely: Oslo, telephely: Párizs) és
  • Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint a projekt vezető partnerszervezete.

     

A projekt alapadatai:

Program: EGT és Norvég Alapok Regionális Együttműködés Alapja

Program Operátor: Ecorys Polska (Solec utca 38, 00-394 Varsó, Lengyelország)

Projekt címe: COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for better provisioN of publiC sErvices (“Önkormányzati Munkavállalók Kapacitásfejlesztése a Hatékonyabb Közszolgáltatásokért”)

Projekt megvalósítás időszaka: 2021. július 01. – 2023. december 31. (30 hónap)

Projekt összes elszámolható költsége (100 %): 1 181 489 EUR

Projekt teljes támogatása (85 %): 1 043 004 EUR

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatára jutó összes elszámolható költség (100 %): 359.625,75 EUR, amelyből támogatás (85 %): 305.681,89 EUR.

  

Kapcsolat:

    

Témáért felelős tisztségviselő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester.

LEGFRISSEBB
×