Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 12. vasárnap, Izabella, Dalma

Projekt alapinformációk

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0032, „Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál”

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0032, „Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál”
Irányító hatóság: MiniszterelnökségKözigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Támogatás összege: 39 653 360, - Ft.
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt megvalósítás időszaka: 2013. november 25. – 2014. december 31.
A projekt célja és tevékenységei:
A 2013. január 01. naptól hatályos jogszabályok széleskörű változásokat eredményeztek az önkormányzatok feladatellátásában. A változások érintik egyfelől az Újbudai Polgármesteri Hivatal, valamint másfelől az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai mindennapi tevékenységeit és feladatait is. A jelen projekt lehetőséget teremt Újbuda Önkormányzata számára, hogy a lakosság igényeit szem előtt tartva hatékonyan reagáljon a szervezeti, funkcionális és finanszírozási változásokra. Ennek érdekében Újbuda Önkormányzata az alábbi tevékenységeket végzi el a projekt keretében:
  1. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
  1. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.
  1. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel – kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.
  1. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával, minimum két időintervallumban.
  1. A települési közszolgáltatások összehangolása állampolgári szempontok figyelembevételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
  1. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezésére, optimalizálása.
  1. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.
  1. Az ÁROP-3. A.1/B-2008-0019 azonosító számú, „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése" című projekt keretében bevezetett intézkedések felülvizsgálata
  1. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
A szervezetfejlesztést végző külső szakmai szolgáltató: Responsum Kft. (székhelye: 2092 Budakeszi, József A. u. 67, képviseli: Lendvay Endre ügyvezető)