Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Főépítészi Iroda

Ügyfélfogadási idő

hétfő 13-18
szerda 8-16
péntek 8-12Ügyfajták:

  • Városrendezés
  • Településképi eljárások, Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
  • Örökségvédelem


Feladati közé tartoznak a városfejlesztésen belül az úthálózati elemek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása. A városrendezés keretain belül a kerületi szabályozási tervek, a telekbeépíthetőség és övezeti besorolás, valamint a telekalakítási kérdésekkel kapcsolatos ügyintézések.

Kiemelten foglalkozik az örökségvédelemmel kerületi, fővárosi és országos szinten is.

A településképi bejelentési eljárás mellett a Településképi és Építészeti-műszaki Tervtanáccsal kapcsolatos jogszabályok az alábbi táblázatban találhatók.


Információ, ügyintézés, valamint időpont a főépítészhez a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Név

Elérhetőség

Schreffel János

főépítész

 

Zsombolyai u. 4. V. em. 501

+361 372-4633

foepitesz@ujbuda.hu

Bódis Csaba

referens

Zsombolyai u.  4. V. em. 503

+361 372-4559

bodis.csaba@ujbuda.hu

Koncz Zsófia
asszisztens, ügyintéző

Zsombolyai u.  4. V. em. 502

+361 372-4633

Müller Júlia

ügyintéző

Zsombolyai i. 4. V. em. 505

+361 372-4509

muller.julia@ujbuda.hu

Gáspárné Kassay Réka

ügyintéző

Zsombolyai utca 4. V. em.503

+361 372-4512

kassay.reka@ujbuda.hu

Uchlár Krisztina

ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+361 372-4630

uchlar.krisztina@ujbuda.hu

Gilincsek-Fábián Tünde
ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 505

+361 372-3481

fabian.tunde@ujbuda.hu

Szántó Gábor

ügyintéző

 

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+36 70 684 7424

szanto.gabor@ujbuda.hu

Városrendezés
Jóváhagyott településrendezési eszközök

Készülő településrendezési eszközök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTV)
Telek beépíthetősége, övezeti besorolás (térinformatikai alkalmazás)
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Stratégiai munkarész
Településképi Arculati Kézikönyv
Településképi rendelet
MONITOROZÁS: közreműködik az arculati kézikönyv és településképi rendelet monitorozásában. Az ilyen típusú észrevételeket elektronikus levélben kérjük a foepitesz@ujbuda.hu címre küldve megadni (a levél tárgyaként kérjük feltüntetni: "MONITOROZÁS 2019").

Településképi eljárások, Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Településképi

bejelentési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva
A formanyomtatvány és mellékletei elektronikusan is benyújthatóak itt

Településképi véleményezési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva

Településrendezési és

Építészeti-műszaki Tervtanács

Jogszabályi háttér:

Formanyomtatvány: Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács jelentkezési lap
Elérhető ide kattintva

Örökségvédelem
Örökségvédelmi Stratégia
Védett értékeink

LEGFRISSEBB
×

Közbeszerzések (14/2019/KBÖ)

14/2019/KBÖ "Vállalkozási szerződés parkolás üzemeltetési szolgáltatás ellátására 43 db parkolójegy kiadó automata tekintetében" tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai