Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 18. kedd, Piroska

Főépítész, Településrendezési és Településképi Osztály

Schreffel János

Főépítész

Elérhetőség: Zsombolyai u. 4. V. em. 501
+361 372-4633
foepitesz@ujbuda.hu
Koncz Zsófia főépítészi és településrendezési asszisztens: +361 372-4633
Időpont a főépítészhez a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Ügyfajták:

 • Építészeti tervek előzetes konzultációja, véleményezése
 • Településképi véleményezési eljárás szakmai előkészítése
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése
 • Településrendezési tervek előzetes konzultációjaÚjbuda integrált településfejlesztési stratégia előzetes tájékoztatási szakaszában, 
2022. január 17-én 16 órakor tartandó lakossági fórum csatlakozási linkje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ5NGE2Y2UtOTZlNS00OTlhLWI2OTQtOGUzMzcwMDBiOWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee1d711f-f690-4fcf-8c49-a67fcdc3cef2%22%2c%22Oid%22%3a%22c22a7ced-7c0c-4740-af87-42c0e9f57ce2%22%7dTelepülésrendezési és Településképi Osztály

 


Ügyfajták:

 • Településrendezési tervek tartalmáról adott felvilágosítás
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Településképi véleményezési eljárás
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
 • Épített örökség védelmeInformáció, ügyintézés a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Név

Elérhetőség

Bódis Csaba

osztályvezető

Zsombolyai u.  4. V. em. 503

+361 372-4559

bodis.csaba@ujbuda.hu

Koncz Zsófia
főépítészi és településrendezési asszisztens

Zsombolyai u.  4. V. em. 502

+361 372-4633

Müller Júlia

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai i. 4. V. em. 505

+361 372-4509

muller.julia@ujbuda.hu

Gáspárné Kassay Réka

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző, tervtanács titkára

Zsombolyai utca 4. V. em. 503

+361 372-4512

kassay.reka@ujbuda.hu

Uchlár Krisztina

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+361 372-4630

uchlar.krisztina@ujbuda.hu

Gilincsek-Fábián Tünde
városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 505

+361 372-3481

fabian.tunde@ujbuda.hu

Szántó Gábor

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

 

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+36 70 684 7424

szanto.gabor@ujbuda.hu

Jóváhagyott településrendezési tervek

Készülő településrendezési tervek:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTV)
Telek beépíthetősége, övezeti besorolás (térinformatikai alkalmazás)
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Stratégiai munkarész
Településképi Arculati Kézikönyv
Településképi rendelet
MONITOROZÁS: közreműködik az arculati kézikönyv és településképi rendelet monitorozásában. Az ilyen típusú észrevételeket elektronikus levélben kérjük a foepitesz@ujbuda.hu címre küldve megadni (a levél tárgyaként kérjük feltüntetni: "MONITOROZÁS 2019").

Településképi eljárások, Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Településképi

bejelentési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva
A formanyomtatvány és mellékletei elektronikusan is benyújthatóak itt

Településképi véleményezési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva

Településrendezési és

Építészeti-műszaki Tervtanács

Jogszabályi háttér:

Formanyomtatvány: Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács jelentkezési lap
Elérhető ide kattintva

Örökségvédelem

Védett értékeinkLEGFRISSEBB
×