Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 1. hétfő, Tünde

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

           

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladata, tevékenysége
  2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
  1. Önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
  2. Önkormányzati hatósági ügyekben eljáró szerv illetékességi területe
  3. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
  4. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
  5. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási szabályok, útmutatók, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
  6. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím, nyitva tartási idő
  7. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
  8. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
  9. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 10. Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
III. Közszolgáltatások
  1. A közfeladatot ellátó szerv által finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
  2. A közfeladatot ellátó szerv által finanszírozott közszolgáltatások tartalmi leírása
  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások igénybe vételének rendje
  4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások díja
IV. A szerv nyilvántartásai
  1. A közfeladatot ellátó szerv saját fenntartású adatbázisainak, nyilvántartásainak jegyzéke

  2. A közfeladatot ellátó szerv által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtája

  3. A közfeladatot ellátó szerv által gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
  4. A közfeladatot ellátó szerv által gyűjtött adatokról való másolatkészítés költségei
V. Nyilvános kiadványok
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak témájának leírása
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
VI. Döntéshozatal, ülések
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  1. A szerv döntései
  2. Koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII. Pályázatok
IX. Hirdetmények
X. Közérdekű adatok igénylése
    Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó tájékoztató
    Igénybejelentés közérdekű adat igénylésére
XI. Közzétételi listák
  1. Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
  2. Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

LEGFRISSEBB
×