Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Parkolás - Újbudai Közterület Felügyelet

Parkolás - Újbudai Közterület Felügyelet

2021. január 4-től e-mailen és telefonon ismét állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Személyes ügyfélfogadás:

ÚJBUDA Közterület-felügyelet
Budapest, XI. kerület Fraknó utca 32/B.

Ügyfélfogadás
HÉTFŐ, KEDD, CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 09:00–17:00 óra
SZERDAI NAPOKON 09:00–18:00 óra
PÉNTEKI NAPOKON 09:00–16:00 óra

A pénztár mindennap negyed órával előbb zár.

Hétvégén és ünnepnapokon a parkolási ügyfélfogadás szünetel.

 

Parkolással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat, automata hibabejelentés:

Telefon: +361 790-8830

Fax: +361 790-8835

E-mail: ujbudaparkolas@ujbuda.hu

  

Parkolással kapcsolatos fizetési meghagyásos, végrehajtásos, peres ügyekben információ az alábbi telefonszámon kérhető: +361 790-8839

  

Parkolás ellenőrzési csoport:

  • parkolási övezeteken belüli fizető parkolókban a parkolási díjak befizetésének ellenőrzése (külső vállalkozóval)
  • a kijelölt mozgássérült parkolóhelyek jogos használatának ellenőrzése (külső vállalkozóval)
  • pótdíjazáshoz kapcsolódó dokumentációk készítése, kezelése
  • végrehajtással kapcsolatos dokumentációk előkészítése
  • személyes ügyfélszolgálati iroda (front office) működtetése
  • háttér ügyfélszolgálati iroda (back office) működtetése

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Amennyiben megszegte „a közterületi parkolás rendjét szabályozó, a közúti közlekedésről szóló”1988. évi I. tv. és a 30/2010. (VI.4.) Fővárosi közgyűlési rendelet „Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról” szóló módosítása és a 9/2014. (II.13.) Fővárosi közgyűlési rendelet vonatkozó szabályait, pótdíjat és várakozási díjkülönbözetet köteles fizetni.

Pótdíjazás esetén a gépjármű szélvédőjére fizetési felszólítás kerül kihelyezésre, a parkolási ellenőrök által.

Parkolójegy, sikeres mobilparkolás indítás, mozgáskorlátozott személy részére kiállított parkolási igazolvány utólagos bemutatásának feltételei:

Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem az előírás szerint helyezte el, vagy az ellenőrzés időpontja és a várakozási díj megfizetésének kezdő időpontja között nem telt el

  • parkolójeggyel történő fizetés esetén 10 percnél,
  • mobiltelefonos parkolási díjfizetés esetén 5 percnél hosszabb idő,

az eredeti parkolójegy, vagy a sikeres mobiltelefonos parkolási díjfizetést bizonyító visszaigazolás a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatható.

 

Amennyiben a mozgáskorlátozott személy részére kiállított parkolási igazolvány úgy került kihelyezésre, hogy annak adatai csak részben láthatóak, nem ellenőrizhetőek, az igazolvány ügyfélszolgálatunkon bemutatható.

 

Amennyiben a bemutatott parkolójegy/sikeres mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás, illetve a mozgáskorlátozott személy részére kiállított parkolási igazolvány az előzőekben foglaltaknak megfelel, a parkolásüzemeltető a várakozási díj és pótdíjtartozást lezárja a nyilvántartásban.

 

Válaszadás a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. által előírt határidővel történik.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pótdíj összegének befizetésére vonatkozó határidőt nem áll módunkban panasztétel esetén sem meghosszabbítani!

   

Kérjük Önöket, hogy ügyintézés során ügyeljenek a határidők pontos betartására.

  

Fizetési felszólítás:

A fizetési felszólítás tartalmazza a pótdíj 15 naptári napon belüli, illetve 15 naptári napon túli összegét. A fizetendő összeg rendezhető a mellékelt postai csekken, ügyfélszolgálatunk pénztárában vagy banki átutalással (11784009-15511001-10100008).

 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű rendszámát.

Amennyiben az utalás során a befizető azonosító és a rendszám nem kerül feltüntetésre, vagy az utalás nem a megfelelő bankszámlaszámra történik, úgy a befizetést nem tudjuk a megfelelő pótdíjeseményhez rögzíteni, ezért az befizetetlen státuszban marad.

  

A fennmaradó követelésünket jogi úton érvényesítjük, amelynek járulékos költségei is növelik a tartozás mértékét.

 

A pótdíj összege megfizethető a jegykiadó automatánál is. Kérjük, szíveskedjék az automata által kiadott nyugta eredeti példányát és a fizetési felszólítás másolati példányát eljuttatni ügyfélszolgálatunkhoz a pótdíjbefizetést követő 8 napon belül.

 

A pótdíj be nem fizetése esetén 60 napon belül felszólító levél kerül kipostázásra, mely tartalmazza a 15 naptári napon túl fizetendő pótdíj összegét, valamint 2.000,-Ft adminisztrációs díjat.

 

Fizetési meghagyás:

Amennyiben a felszólító levélben szereplő összeg nem kerül teljes mértékben kiegyenlítésre, úgy a pótdíjtartozás egy éven belül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (továbbiakban MOKK) rendszerébe rögzítésre kerül, melyről fizetési meghagyás kerül kibocsátásra.

 

A fizetési meghagyás tartalmazza a felszólító levélben szereplő tartozás összegét, 8.000,-Ft MOKK rendszerdíjat, valamint 7.747,-Ft ügyvédi költséget és további 1.000,-Ft ügyviteli költséget. A törzstőke tartozás és a felmerülő költségek külön kerülnek feltüntetésre, ezek összeadásával jön létre a befizetendő tartozás összege. Csak a teljes összeg befizetése esetén tudjuk leállíttatni az eljárást.

Ellentmondással a fizetési meghagyáson szereplő illetékes közjegyző felé élhet a kézhezvételétől számított 15 napon belül.

  

Ellentmondás esetén, amennyiben azt a közjegyző jogosnak ítéli, bíróság elé kerül az ügy, melynek során további költségek merülhetnek fel.

 

A fizetési meghagyásban szereplő összeg befizetését teljesítheti banki átutalással, illetve OTP bankban pénztári készpénzbefizetéssel a következő bankszámlaszámra:

11784009-15511001-10950009.

 

Amennyiben rendelkezik a pótdíj befizetését igazoló szelvénnyel és tartozása azonosítókkal ellátva a helyes bankszámlaszámra teljes mértékben kiegyenlítésre került, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. A befizetés rögzítésének rendszerhibából eredő elmaradása esetén leállíttatjuk az eljárást.

  

A fizetési meghagyás figyelmen kívül hagyása esetén követelésünk jogerőre emelkedik és végrehajtható.

Végrehajtás során a fizetendő tartozás mértéke újabb 8.000,-Ft MOKK rendszerdíjjal, 8.890,-Ft ügyvédi díjjal, 800,-Ft ügyviteli költséggel és a végrehajtás költségével emelkedik, melyet a végrehajtási lapon szereplő végrehajtó iroda felé kell megfizetni.

 

Amennyiben a pótdíjazás időpontjában a gépjárművet már eladta, de felszólító levelet kapott, kérjük, szíveskedjen a gépjármű tulajdonjog átruházási szerződését ügyfélszolgálatunkon bemutatni, hogy a szerződésben megjelölt új tulajdonost bevonhassuk a kötelezettségbe.

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségeihez, kérjük, kattintson ide.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×