Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Lefolytatott beszerzési eljárások – 2020

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbudai Polgármesteri Hivatal beszerzési eljárásainak összesített listája 2020. évben az eljárások megindításának sorrendjében

Beszerzés

tárgya

Beszerzés

fajtája

Beszerzési

felhívás

Összegezés,

eredmény-

hírdetés

(adott

esetben)

Értékelő

bíráló-

bizottsági

jegyzőkönyv

Nyertes

pályázat

összege

Nyomdai

szolgáltatás

beszerzése

2020. év első

negyedévére

szolgáltatás

felhívás

tájékoztatás

jegyzőkönyv

összegezés

I. rész:

br.

7.434.000

Ft

II. rész:

br.

4.394.250

Ft

Bükköny

Óvoda

bővítése -

kiviteli terv

elkészítése

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés

eredmény-

hírdetés

br.

21.018.500

Ft

Budapest

Főváros XI.

kerület

Újbudai

Polgármesteri

Hivatal

részére

papír- és

irodaszer

beszerzése –

2020.

áru-

beszerzés

felhívás

műszaki

leírás

jegyzőkönyv összegezés

I. rész:

br.

5.441.634

Ft


II. rész:

br.

6.289.103

Ft

Budapest

Főváros

XI. kerület

Újbudai

Polgármesteri

Hivatal

részére

telefon

alközponti

szolgáltatás

biztosítása

a készülékek

kapcsoló-

dásához

szükséges

szolgáltatá-

sokkal

2020.

december

31-ig

szolgáltatás

felhívás

műszaki

leírás

jegyzőkönyv összegezés

nettó

2.451.800

Ft

Bérelt vonali

internet

szolgáltatás

2020.

december

31-ig

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

nettó

2.366.400

Ft

Budapest

Főváros

XI. kerület

Újbuda

Önkormányzata

100 %-os

tulajdonában

álló gazdasági

társaságok

és Újbuda

Önkormányzata

Gazdasági

Műszaki Ellátó

Szolgálatának

gazdasági

átvilágítása

2020.

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

12.700.000

Ft

Baranyai

utcai

udvarok

felújítása -

kiviteli terv

elkészítése

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés eredményhirdetés

br.

11.849.100

Ft

Petzvál u. 20.

- pihenőpark

és játszótér

kialakítás

építési

beruházás

árajánlat-

kérés

értékelés eredményhírdetés

br. 57.986.718

Ft

Bp. XI. kerület

meglévő

parkolási

övezet állapotfelvétele

és változások

átvezetése

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés

br.

11.430.000

Ft

Bp. XI. kerület

egyes

város-

részeinek

komplex

forgalom-

technikai

felülvizsgálata

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés

br.

17.767.300

Ft

Budapest Főváros

XI. Kerület

Újbuda

Önkormányzata

részére

gyermekek

csoportos

szállítása a

2020. éves

nyári táborok

idején

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

9.220.000

Ft

Csíkihegyek

Ált. Isk.

mosdófelújítás

építési

beruházás

árajánlat-

kérés

értékelés

eredmény-

hírdetés

br.

31.412.866

Ft

Domonkos

Péter Pál

Ált. Isk.

gazdasági

bejáró út

burkolat-

cseréje

építési

beruházás

árajánlat-

kérés

értékelés

eredmény-

hírdetés

br.

12.713.533

Ft

Budapest

XI. ker.

Olajbogyó u.

15. szám

alatti

43991 hrsz-ú

ingatlanon

álló

felépítmény

bontása

építési

beruházás

árajánlat-

kérés

értékelés összegezés

br.

44.774.612

Ft

Budapest Főváros

XI. Kerület

Újbuda Önkormányzata

részére óvodák

éves

beszámolójának

szakértői

értékelése

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

880.000

Ft

Vagyon- és

vagyonhoz

kapcsolódó

felelősség.

biztosítás

egy évre -

2021. év

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

nettó

14.660.844

Ft

Köznevelési

Koncepció

2015.

dokumentum

aktuális

felülvizsgálata

és Újbuda

Önkormányzata

óvodai

feladat-

ellátásának

méretezése a

2020-2030.

közötti

időtartamra

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

3.175.000

Ft

Kommunikációs

stratégiai

tanácsadás

nyújtása

Budapest Főváros

XI. Kerület

Újbuda Önkormányzata

részére 2021.

december 31.ig

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

698.500

Ft/hó

Bérelt vonali

internet

szolgáltatás

2022.

január 31-ig

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

nettó

7.150.000

Ft

Budapest Főváros

XI. kerület

Újbudai

Polgármesteri

Hivatal részére

telefon

alközponti

szolgáltatás

biztosítása a készülékek

kapcsolódásához

szükséges

szolgáltatásokkal

2022.

január 31-ig

szolgáltatás

felhívás

műszaki

leírás

tájékoztatás

tájékoztatás

tájékoztatás

jegyzőkönyv összegezés

nettó

7.968.350

Ft

Budapest Főváros

XI. Kerület

Újbuda

Önkormányzata

részére

közköltségen

történő

temetési szolgáltatás

ellátása

egy évre

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

nettó

3.000.000

Ft-os keret-

összegig

Budapest Főváros

XI. kerület

közmű-

nyilvántartása

2021. évi

üzemel-

tetésének,

a közmű

adatbázis

aktualizálá-

sának

teljes körű

ellátása

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés

br.

17.758.278

Ft

Játszótéri

eszközök

javítási munkái

szolgáltatás

árajánlat-

kérés

értékelés

br.

17.998.154

Ft

XI. ker.

Albertfalva

területén

közbiztonsági

térfigyelő

kamerák

létesítése

áru-

beszerzés

árajánlat-

kérés

értékelés

br. 14.729.206

Ft

Az "Újbuda

Klíma Kisfilm"

elkészítése

a „Helyi

klímastratégia

elkészítése

és komplex

szemlélet-

formálás

Budapest XI.

kerületében,

Újbudán”

projekt

keretében

szolgáltatás felhívás jegyzőkönyv összegezés

br.

1.143.000

Ft

Borszéki utca

és Olajbogyó

utca hiányzó

400 méteres

szakaszán

kerékpárút

tervezése a

Borszéki köz

és az

Egér út

között

szolgáltatás

felhívás

tájékoztatás

jegyzőkönyv összegezés

br.

14.592.300

Ft

Dél-Kelenföldi

Óvoda

Lecke utcai

telephely

férőhely-

bővítésének

tervezési és

ügyintézési

feladatai

szolgáltatás

felhívás

tájékoztatás

jegyzőkönyv összegezés

br.

9.867.900

Ft

Gazdagréti

Óvoda

telephelyeként

működő

Aranykapu

Óvoda

bővítésének

koncepcióterv

készítése

szolgáltatás

felhívás

tájékoztatás

jegyzőkönyv összegezés

br.

3.111.500

Ft

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×