Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 1. hétfő, Tünde

Építésügyi hatósági feladatok

Építésügyi hatósági feladatok

 

Építésügyi hatósági feladatok
1. Általános adatok, ügyintézéshez szükséges információk
Letölthető utcajegyzék ügyintézők, körzetek szerint utcanévjegyzék
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás

Hétfő: 13.00–18.00 óráig  
Szerda: 8.00–16.00 óráig 

Péntek: 8.00–12.00 óráig

2. Változások az építésügyi hatósági ügyintézésben
Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban 2013. január 01-től bevezetésre került

az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (röviden: ÉTDR).

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig
3. Az eljárás megindítása
Ügycsoport leírása

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 8. §-a

az engedélyezési eljárás megindítására vonatkozóan alábbiak szerint rendelkezik:    • Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

 

    • Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón

vagy az ÉTDR-rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani.

 

Az ÉTDR használatával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi internetes oldalak részletesen tartalmazzák: 
ÉTDRelérés: 
https://www.etdr.gov.hu/

 

ÉTDR-tájékozató ügyfelek és tervezők részére: 
http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel 
Személyesen benyújtott kérelmekhez tartozó formanyomtatványok: 
http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

 

Az ügyfelek (építtetők, tervezők, kivitelezők) részére a jogszabályok lehetővé,

illetve kötelezővé teszik az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) használatát. 
OÉNYelérés 
https://www.e-epites.hu/oeny/ 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÉTDR felületén intézett építéshatósági ügyek nyilvános adatai a www.etdr.gov.hu oldal

jobb oldali fülén az Általános tájékoztató adatok között megtalálhatók. A nyilvántartás adatai országosak, a XI. kerületi adatok

szűrés alapján leválogathatók.

Az oldal megtekintéséhez nincs szükség ügyfélkapura, az oldal bármely szokásos internetes böngészőn keresztül érhető el.

 

Fontosabb jogszabályok 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről: 
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.239485 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről: 
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.248527 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról: 
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.249929

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig
2. Eljárásfajták 
Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatóság 
- építési engedélyezési, 
- összevont engedélyezési, 
- fennmaradási engedélyezési, 
- használatbavételi engedélyezési, 
- bontási engedélyezési, 
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
- jogutódlás tudomásulvételi, 
- használatbavétel tudomásulvételi, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
- kötelezési, 
- végrehajtási, 
- szakhatósági, valamint 
- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat,

és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt. 
Az építésügyi hatósági eljárások lefolytatásáért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.)

melléklete XV. fejezetében meghatározott összegű eljárási illetéket kell fizetni. 
Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges

szakhatósági eljárások illetékét – az Itv. 73. § (4a) bekezdése értelmében – készpénzátutalási megbízással,

átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási

rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően kell megfizetni.

Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni. 
A papír alapon benyújtott kérelmek esetén az illeték illetékbélyeggel is megfizethető.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
 4. Engedélyezési eljárások és azok jogszabályi alapjai  
Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 17–22. §-ai szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok  http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok  312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 17. §-ában felsoroltak. 
Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. sz. melléklete rögzíti. 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
2. Összevont engedélyezési eljárás
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 23–28. §-ai szabályozzák.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
 Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
 Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
 3. Fennmaradási engedélyezési eljárás  
 Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 42–44. §-ai szabályozzák.

 Szükséges nyomtatványok  http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 42. §-ában felsoroltak.
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás

Hétfő: 13.00–18.00 óráig 

Szerda: 8.00–16.00 óráig 

Péntek: 8.00–12.00 óráig

4. Használatbavételi engedélyezési eljárás 
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39–41. §-ok szabályozzák

Szükséges nyomtatványok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. §-ában felsoroltak 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
5. Bontási engedélyezési eljárás 
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 45–49. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 45. §-ában felsoroltak. 
A bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenységek körét a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2. sz. melléklete rögzíti. 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás

Hétfő: 13.00–18.00 óráig 

Szerda: 8.00–16.00 óráig 

Péntek: 8.00–12.00 óráig

6. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás  
Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 50–52. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok  http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok  312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 51. §-ában felsoroltak. 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
 Ügyintézési helyszín  Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
7. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása 
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 36–38. §-ok szabályozzák.

Szükséges nyomtatványok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 36. §-ában felsoroltak. 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
8. Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák engedélyezési eljárásai 
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a felvonók

és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az

ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rend. szabályozza.

Szükséges nyomtatványok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.-ben meghatározott,

az adott engedélyezési eljárásfajtához szükséges dokumentumok,

továbbá a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rend. 5. számú mellékletében felsoroltak.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
5. Tudomásulvételi eljárások és azok jogszabályi alapjai
1. Jogutódlás tudomásulvételi eljárása 
Ügycsoport leírása

Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 53. §-a szabályozza.

Szükséges nyomtatványok http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
2. Használatbavétel tudomásulvételi eljárása 
 Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. §-a szabályozza.

 Szükséges nyomtatványok  http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín  Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
 3. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárása  
Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 55. §-a szabályozza.

Szükséges nyomtatványok  http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany 
 
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124.
Félfogadás

Hétfő: 13.00–18.00 óráig 

Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig

6. Egyéb építésügyi hatósági eljárások és azok jogszabályi alapjai
1. Építésügyi hatósági kötelezési eljárások  
Ügycsoport leírása

 Az építésügyi hatóság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 47. §-ában

felsorolt esetekben kötelezési eljárást folytat le.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Ügyélfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
2. Hatósági bizonyítvány kiállítása (adat, tény, állapot igazolása)  
Ügycsoport leírása

 Az eljárási rendet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 56. §-a szabályozza.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
3. Szakhatósági eljárások
Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárásaira az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 57. §-ában foglaltak irányadók. 

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév-Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás

részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rend. 17/C § (1) bekezdése alapján a telekalakítási ügyekben az építésügyi

hatóság szakhatóságként jár el.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig
 
4. Városrendezési feladatok
Ügycsoport leírása Házszámozási ügyek, címigazolások, állásfoglalások. 
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
5. Építésügyi hatósági szolgáltatás
Ügycsoport leírása

Az építésügyi hatósági szolgáltatásra vonatkozó előírásokat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 3. §-a tartalmazza. 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 58–69. §-ai alapján

2013. január 01-jétől a bontási tevékenységek megkezdésének tudomásulvételi eljárásait, az építésrendészeti

eljárásokat és a jókarbantartási kötelezési eljárásokat az ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG folytatja le. 

A XI. kerülettel kapcsolatos ÉPÍTÉSFELÜGYELETI FELADATOKAT az alábbi hivatal látja el: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
Építésfelügyeleti Osztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 234.

Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig 
7. Nyomtatványok  
Ügyintézők Telefon E-mail
Varga Bettina (területileg illetékes ügyintézők kapcsolása) +361 372-4627 varga.bettina2@ujbuda.hu
Bíró Nóra (építési ügyek) +361 381-1342 biro.nora@ujbuda.hu
Farkas Zalán (építési ügyek) +361 381-1345 farkas.zalan@ujbuda.hu
Herr Krisztina (építési ügyek) +361 381-1367 herr.krisztina@ujbuda.hu
Jászai Zoltánné (építési ügyek) +361 372-4629 jaszai.zoltanne@ujbuda.hu
Kiss Zoltán (építési ügyek) +361 372-4673 kiss.zoltan2@ujbuda.hu
Körtélyesi-Molnár Eszter (építési ügyek) +361 381-1313 molnar.eszter@ujbuda.hu
Majoros Judit Réka (építési ügyek) +361 381-1369 majoros.judit@ujbuda.hu
Matos László (építési ügyek) +361 381-1341 matos.laszlo@ujbuda.hu
Móra Katalin (építési ügyek) +361 372-4698 mora.katalin@ujbuda.hu
Stágelné Nemoda Zsófia (építési ügyek) +361 372-4651 nemoda.zsofia@ujbuda.hu
Szendrői Gábor (építési ügyek) +361 381-1304 szendroi.gabor@ujbuda.hu
Szép Katalin (építési ügyek) +361 372-4661 szep.katalin@ujbuda.hu
Csiba László (építési ügyek, gépészet, felvonók) +361 372-3461 csiba.laszlo@ujbuda.hu
Vargáné Uchlár Krisztina (általános előírások, házszámozás, városrendezés) +361 372-4630 uchlar.krisztina@ujbuda.hu
Takács Ildikó (telekalakítás) +361 372-4635 takacs.ildiko@ujbuda.hu
Ügyintézési helyszín Budapest XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 116-124. 
Félfogadás Hétfő: 13.00–18.00 óráig 
Szerda: 8.00–16.00 óráig 
Péntek: 8.00–12.00 óráig
 
Letölthető dokumentumok 3. melléklet - Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
4. melléklet - Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap
9. melléklet - Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez 
LEGFRISSEBB
×