Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 26. hétfő, Jusztina

Az Újbuda Közterület-Felügyelet pályázatot hirdet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére

A pályázatot postai úton Újbuda Közterület-Felügyelet címére kell beküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202525/5/1/2013, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

Beadási határidő: 2013-04-10

Pályázatot kiíró: Újbuda Közterület-Felügyelet

 

 

Pályázat leírása: Újbuda Közterület-Felügyelet a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32/b.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet I/13. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterületen, egyenruhában, gyalogos őr-járőr szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása.A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-         Magyar állampolgárság,
-         Cselekvőképesség,
-         Büntetlen előélet,
-         Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelői vagy azzal egyenértékű szakképesítés. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint. ,
-         B kategóriás jogosítvány,
-         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
-         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:
-         Kiváló szintű kommunikációs készség
-         Jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul a pályázati anyag adatbázisba történő rögzítéséhez és annak megőrzéséhez, amennyiben nem járul hozzá a pályázati anyag adatbázisba történő rögzítéséhez és megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a 06 1 688 6998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Újbuda Közterület-Felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202525/5/1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         www.ujbuda.hu - 2013. március 20.
-         Újbuda - 2013. március 20.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×