Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 25. kedd, Pál

Az Újbuda Közterület-Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére - 2012

Újbuda Közterület-Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A pályázatot 
postai úton az Újbuda Közterület-felügyelet címére kell beküldeni.

Beadási határidő: 2012-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Közterület-Felügyelet

Pályázat leírása:

Újbuda Közterület-Felügyelet

a "A közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény alapján
pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32. B.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterületen, egyenruhában, gyalogos őr-járőr szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "A közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium,
  • Közterület-felügyelői vagy azzal egyenértékű szakképesítés, (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 13.)
  • Közigazgatási alapvizsga
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Idegen nyelv ismerete
  • kerékbilincs ügyintézésében szerzett tapasztalat
  • gépjárművezetői engedély


Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség
Jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Írásban szakmai önéletrajz (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a +361 688-6998 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Újbuda Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32./B.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201918/5/1/2012, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.


A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 01.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

old.ujbuda.hu - 2012. március 30.
Újbuda (helyi lap) - 2012. március 30.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×