Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Az Újbudai Szociális Szolgálat nappali ellátás vezetőt keres

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Szociális Szolgálat pályázatot hirdet Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Szociális Szolgálat Kenderes Idősek Klubja nappali ellátás vezető (idősek) munkakör betöltésére.

Beadási határidő: 2012-12-14

Pályázatot kiíró: Újbudai Szociális Szolgálat

 

 

Pályázat leírása:

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Szociális Szolgálat Kenderes Idősek Klubja nappali ellátás vezető (idősek) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1116 Budapest XI. kerület, Kenderes utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondoskodás a nappali ellátást igénybe vevők mentális, egészségügyi, szociális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások, programok, fejlesztő- és terápiás foglalkozások megszervezéséről és megtartásáról. Az igénybe vevők és az ellátások jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartások vezetése, napi adatszolgáltatás a KENYSZI/TEVADMIN rendszerbe. Részvétel a nappali ellátás vezetők szakmai munkaközösségi munkájában, részt venni továbbképzéseken. Az USZOSZ küldetésének teljesítésében az intézményvezetés támogatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:
-         Egyetem, 1/2000. (I.7.) SzCsM r. 3. m. 8.1. pontja és a kiegészítő szabályok szerint,
-         nappali ellátás vezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
-         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-         büntetlen előélet igazolása, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-         Egyetem,
-         speciális ellátotti csoportokkal végzett munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-         civil szervezetekkel való kapcsolatrendszer

Elvárt kompetenciák:
-         Kiváló szintű empátia idősek mentális problémáival kapcsolatban,
-         Kiváló szintű kiegyensúlyozottság,
-         Jó szintű team-munka iránti elkötelezttség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
-         Kiváló szintű új eljárások elsajátítása
-         Jó szintű stabil értékrend közvetítésének képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         önéletrajz és motivációs levél
-         végzettséget igazoló okiratok
-         egyéb képesítések, végzettségek igazoló okiratai
-         erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Elektronikus úton Török Ildikó személyügyi szervező munkatárs részére a munkaugy@uszosz.ujbuda-hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai követelmények teljesítése, a benyújtott dokumentumok, az elvárt és az előnyt jelentő feltételek és kompetenciák esetén személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy