Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

Újbuda Közterület-Felügyelet pályázatot hirdet SZOLGÁLATVEZETŐ munkakör betöltésére

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbuda Közterület-felügyelet igazgatójához címezve kell benyújtani.

Beadási határidő: 2011-08-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Közterület-Felügyelet

Pályázat leírása:

Újbuda Közterület-felügyelet a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Újbuda Közterület-felügyelet Szolgálatvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32. B.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  • a közterület-felügyelői állomány napi eligazításának megtartása, napi kiemelt feladatok meghatározása,
  • az ügyfélszolgálati munka ellenőrzése, koordinálása,
  • a közterület-felügyelői, kerületőri, térfigyelői, diszpécseri szolgálat vezénylése,
  • a szolgálatos állománnyal kapcsolatos adminisztráció ellátása,
  • az irányítása alá tartozók rendszeres beszámoltatása, tevékenységük rendszeres értékelése.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Rendőrtiszti Főiskola, Államigazgatási Főiskola,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- szolgálatszervezés, irányítás - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Jó szintű problémamegoldó készség
- Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- írásban szakmai önéletrajz (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Zsuzsanna nyújt, a 06 1 688 6998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Újbuda Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1115 Budapest, Fraknó utca 32. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201548/5/1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Szolgálatvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- old.ujbuda.hu - 2011. augusztus 10.
- Újbuda - 2011. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbuda Közterület-felügyelet igazgatójához címezve kell benyújtani dupla zárt borítékban - a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az "Szolgálatvezető" jeligét. Cím: 1115 Budapest Fraknó utca 32/b.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy