Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmények intézményvezetői álláshelyének betöltésére

A pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteréhez

Beadási határidő: 2011-03-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmények (1119 Budapest, Keveháza utca 6.)
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
A nyolc telephellyel rendelkező Egyesített Szociális Intézmények Alapító Okirata szerinti zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának irányítása és ellenőrzése.

Az Egyesített Szociális Intézmények közfeladatai:
- szociális alapszolgáltatások nyújtása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, támogató szolgáltatás).

Pályázati feltételek:
- az 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3., 6.1. vagy 8.1. pontjában meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség;
- a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.

A pályázathoz csatolni kell:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- a képesítést tanúsító okiratok másolatát;
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2011. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Egyesített Szociális Intézményeknél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény, juttatás: a Kjt. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani, személyesen vagy postai úton Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteréhez (1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. IV. emelet 407., postacím: 1518 Budapest, Postafiók: 10.).


A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel napja: 2011. február 25.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2011. április 21.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a +361 372 3410-es telefonszámon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő személy