Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 23. csütörtök, Tekla

Újbuda Önkormányzatának Jegyzője VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐT keres

A jelentkezéseket Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani

Beadási határidő: 2009-11-27

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője városrendezési ügyintézőt keres

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Főépítészi szervezet 1 fő városrendezési ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- versenyvizsga,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 4. pontja szerinti I. besorolási osztályban meghatározott végzettség.

Feladatai:

- szabályozási tervek készíttetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés, koordinálás,

- lakossági tájékoztatás a készülő és a jóváhagyott szabályozási tervekről.

Előnyök az elbírálásnál:

- államigazgatásban szerzett szakirányú szakmai gyakorlat,

- felsőfokú szakirányú végzettség (építészmérnök, településmérnök, városgazdasági mérnök),

- a főépítészi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó további szakirányú végzettség (pl. út, közmű, környezetvédelem),

- kerületi helyismeret,

- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

- magas szintű írásbeli kifejező készség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket

- írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban - a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az "Városrendezési ügyintéző" jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. november 27.

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 18.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2010. január 01.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (Bódis Csabánál +361 372-4559-es) telefonon.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy