Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Újbudai Jegyzője BELSŐ ELLENŐR VEZETŐT keres

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a “Belső ellenőr vezető” jeligét.

Beadási határidő: 2013-08-02

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzatának Jegyzője

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalának Jegyzője BELSŐ ELLENŐR VEZETŐT keres

A meghirdető szerv:    Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
    1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás:     Belső Ellenőrzés
    1 fő belső ellenőr vezető határozatlan időre hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet,
-    cselekvőképesség,
-    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
-    képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének II. rész 3. pontja szerinti I. besorolási osztályban meghatározott végzettség:

a) az alábbi szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:

aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy
ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,

b) más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az a) pontban meghatározott felsőfokú végzettség és emellett

ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenőri,
be) mérlegképes könyvelői,
bf) Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
bg) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
bi) felsőfokú költségvetési, vagy
bj) felsőfokú államháztartási szakképesítés.

-    Legalább öt éves jogviszony megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
-    Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 121/D. § (1) bekezdése szerint.
-    A Kttv. 84-87 §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozat megtétele.

Feladatai:
-    Vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése.
-    A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése.
-    Javaslattétel a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében.
-    A vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése.
-    Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
-    Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.
-    Az éves ellenőrzési munkaterv elkészítése.
-    A Belső Ellenőrzési Csoport vezetése.

Előnyök az elbírálásnál:
-    Legalább két éves belső ellenőri vezetői gyakorlat.
-    Legalább két éves önkormányzati költségvetési területen szerzett gyakorlat.
-    Közigazgatási szakvizsga.
-    Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.
-    Magas szintű írásbeli kifejező készség.
-    Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai szerint. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 15/2013. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról.

A jelentkezéseket
-    írásban, fényképes szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), illetve motivációs levéllel,
-    hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásánál részt vevők megismerhetik,
-    az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot címezve, feltüntetve a “Belső ellenőr vezető” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje:  2013. augusztus 02.
Pályázat elbírálásának határideje:        2013. augusztus 13    
Állás betöltésnek időpontja:             2013. augusztus 16.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjánál (Juhászné Ősz Viktóriánál 3811-338) telefonon.


Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×