Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 29. csütörtök, Anonymus

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.02.12-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2020.02.12-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2020. február 12. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Tulajdonosi hozzájárulás - Budapest XI. kerület Karinthy Frigyes út 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
2. Elővásárlási jog - Budapest XI. kerület Rétköz utca 16. III./13.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
3. Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 117. szám előtt kialakított kizárólagos parkoló közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
4. Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületében tagcsere jóváhagyása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
Nyilvános ülés
5. Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendi Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
6. Közterület-használati ügyek
   6.1. Budapest XI. kerület, Gazdagréti téren szombati napokon megrendezésre kerülő termelői piac közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.2. Budapest XI. kerület, Fehérvári út 38/A előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.3. Budapest XI. kerület, Budaörsi út 1082/1 hrsz.-ú közterületre megállapított közterület-használati díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.4. Budapest XI. kerületében található taxiállomások közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.5. A Kip Grillcsirke Kft. részletfizetési kérelmének elbírálása a közterület-használati díj jogcímen fennálló tartozása vonatkozásában
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.6. Budapest XI. kerület (2967/2) hrsz.-ú közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   6.7. Közterület-használati díjat, fapótlási díjat és egyéb díjakat érintő behajthatatlan követelések törlése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   7.1. Budapest XI. ker., Vincellér u. 28. 4498 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.2. Budapest XI. ker., Bácsalmás u. 1-3. 43873/1 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Budapest XI. ker., Kopaszi gát C1 fázis (Bíró László körút)
   8.1. Távközlési alépítmény hálózat
Előterjesztő: Büki László;
   8.2. Park- és közvilágítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Elektromos hálózat kialakítása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Budapest, XI. ker. Puskás Tivadar utca (Pajkos u. - Tétényi út között) DN100ac. vízvezeték felújítása terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Budapest XI. ker., Magyar tudósok körútja 11. II. ütem távhőellátása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Budapest XI. ker., Bartók Udvar 2 Irodaház kapubehajtó sorompós kialakítása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budapest XI. ker., Hauszmann Alajos utca elhúzódó elektromos hálózati üzemzavar építési munkái, téli munkavégzési tilalom alóli felmentés kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Telekingatlanok
   13.1. Budapest XI. ker. Fehérvári út 43903/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása kapcsán kialakuló (43903/4) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest XI. ker. Madárhegyi út (1610/5) hrsz.-ú közterület KÉSZ alapján építési telekké alakuló 17 m2 nagyságú részének elidegenítésére vonatkozó bizottsági határozatban megjelölt szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest XI. ker. Törökbálinti út 1326/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása, közterület lejegyzése kapcsán részben térítésmentes, részben térítés ellenében történő területátadásra vonatkozó bizottsági határozat módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Helyiségek – bérbeadása
   14.1. Budapest XI. ker. Bartók B. út 126. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Budapest XI. ker. Kanizsai u. 2-10. – bérbevételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Budapest XI. ker. Fehérvári út 46. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   16.1. Budapest XI. ker. Etele út 38/a. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   16.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 14. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Helyiségek – KVK
   17.1. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 3. – bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   17.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 25. – bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Helyiségek – értékesítés
   18.1. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 35. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Kemenes u. 6. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 4-6. – vételi kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Budapest XI. ker. Orlay u. 2/B. bérbeadására pályázat kiírása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;