Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 19. kedd, Sára, Márió

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2020.07.08-ai Gazdasági Bizottság üléséhez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2020.07.08-ai Gazdasági Bizottság üléséhez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendkívüli ülés - 2020. július 8. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. 100%-os tulajdonú önkormányzati cégekkel kapcsolatos döntések
   1.1. 100 %-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok 2019. évi beszámolói és 2020. évi üzleti tervei
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   1.2. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok cégvezetői részére prémium megállapítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
   1.3. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   1.4. Média 11 Kft. feladatkörének meghatározása (alapítói határozat)
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   1.5. Zsombolyai utca 4. IV. emelet 404-405. számú helyiségek albérletbe vételi kérelme (KözPont Kft)
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   1.6. Újbuda Sportjáért Kft. könyvvizsgálójának kinevezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
2. Budapest XI. ker., Deáki utca - Üröm utca szennyvízcsatorna kiépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
3. Telekingatlanok
   3.1. Budapest XI. ker. Bártfai utca Újbuda Sportcentrum épületében elhelyezkedő étterem bérbeadásához tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.2. Budapest XI. ker. Csillagőszirózsa u. 1359/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során újonnan kialakuló (1359/5) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.3. Budapest XI. ker. Barackmag utca 1485 hrsz.-ú ingatlan KÉSZ szerinti telekrendezése csere és területrész megvásárlása ügyében szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.4. Budapest XI. ker. 1589/1 és 1590 hrsz.-ú ingatlanok újraosztása és a telekalakítása során újonnan kialakuló (1590/1) hrsz.-ú közterület térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása, illetve a 1591/1 és 1591/5 hrsz.-ú ingatlanokkal együttes határrendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.5. Budapest XI. ker. Fibula utca 43576/5 hrsz.-ú ingatlan bérbevételére kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.6. Budapest XI. ker. Kánai út 314/157 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásához 10 kV-os földkábel nyomvonalára és BHTR (trafóház) állomás létesítésére tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.7. Budapest XI. ker. Őrmezei út 798/3 és Mikes Kelemen utca 787/2 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásával kapcsolatban a földkábel védőövezetével érintett 800/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   3.8. Budapest XI. ker. Felsőhatár út 1311/4 hrsz.-ú ingatlanban lévő magántulajdoni hányad cseréje a Rupphegyi úton elhelyezkedő 1313/4 hrsz.-ú ingatlan egy részével, míg a fennmaradó rész elidegenítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
4. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan
   4.1. Budapest XI. ker. Örsöd dűlő 1159/2 hrsz. 3. parcella – villamosenergia ellátáshoz tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.2. Budapest XI. ker. Pereszke u. 232 hrsz. –lovasfoglalkoztatás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.3. Mezőgazdasági haszonbérleti szerződések hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.4. Budapest XI. ker. 204 hrsz. 5. parcella – haszonbérleti díj részletfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
5. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   5.1. Budapest XI. ker. Október huszonharmadika u. 33. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.2. Budapest XI. ker. Bölcső u. 9. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.3. Budapest XI. ker. Ulászló u. 22. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.4. Budapest XI. ker. Regős köz 5-7. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.5. Budapest XI. ker. Bartók B. út 55. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.6. Budapest XI. ker. Vegyész u. 1-5. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.7. Budapest XI. ker. Temesvár u. 8. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.8. Budapest XI. ker. Bercsényi u. 15. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.9. Budapest XI. ker. Tétényi út 18. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.10. Budapest XI. ker. Fonyód u. 2-4. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.11. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 5. –bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.12. Budapest XI. ker. Budaörsi út 4-18. – bérleti jogviszony hosszabbítás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.13. Budapest XI. ker. Fehérvári út 182. – bérleti díj rendezése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.14. Budapest XI. ker. Bertalan u. 20. – éves beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   5.15. Budapest XI. ker. Saru u. 11. – 2019. I-II. félévi beszámolója
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
6. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás - Budapest XI. ker. Andor u. 1. – tulajdonosi hozzájárulás üzlethelyiség hasznosításához
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
7. Helyiségek - KVK
   7.1. Budapest XI. ker. Bercsényi 6. – bérleti díj mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.2. Budapest XI. ker. Bertalan L. u. 21. – bérleti díj mérséklése, tevékenységi kör bővítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.3. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 29. – bérlőtársi jogviszony létesítése, belső átalakításhoz tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   7.4. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 33. – elvi hozzájárulás gazdasági társaság alapításához
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Helyiségek - értékesítés
   8.1. Budapest XI. ker. Kemenes u. 6. – vételár mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.2. Budapest XI. ker. Vak Bottyán u. 6. – bérbe adott helyiség értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 15. – üres beépítetlen tetőtér értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.4. Budapest XI. ker. Zsombolyai utca 11. – adásvételi szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   9.1. Budapest XI., Budaörsi út 121-123. sz. ingatlan, LIDL szennyvízelvezetés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.2. Budapest XI., Igmándi utca felöl a Mikes Kelemen utca felé leágazó szennyvízcsatorna átépítése tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   9.3. Budapest XI., Lágymányosi –öböl fejlesztése, BudaPart ingatlanfejlesztés D1 fázis vízellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Budapest, XI. ker. Infopark, Magyar Tudósok körútja 11. II. ütem Evosoft irodaépület kétirányú optikai ellátása terveihez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Budapest, XI. ker. közvilágítási hálózat rekonstrukciójának terveihez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budapest XI., Szeglet Közösségi tér térburkolat kialakítása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Budapest XI., Hamzsabégi út 55. BKV telephely távhőellátása módosított tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Budapest, XI. ker. Pereszke u 51506/10 3ÁK. 1kV-os hálózat létesítés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Parkolási Albizottság létrehozása, tagok megválasztása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. A Budapest XI. kerület, Karinthy Frigyes út 24. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest XI. kerület, Bikás parkban megrendezésre kerülő Őszköszöntő Fesztivál közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Budapest XI. kerület, Gazdagréten megrendezésre kerülő Halászléfőző Verseny közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Budapest, XI. ker. Infopark, Magyar Tudósok körútja 11. Ericsson irodaépület Magyar Tudósok körútján parkoló, járda rekonstrukció tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Budapest, XI. ker. közvilágítási hálózat rekonstrukciójának (Szabadság híd-Petőfi híd között) tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Budapest, XI. ker., Fülőke u. 209 hrsz. 5. parcella - bérlőkijelölés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Budapest XI. ker., Fehérvári út 86. - tevékenységi kör módosítása, bérleti jogviszony hosszabbítása, tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. Lakásvásárlási kérelem
   23.1. Budapest XI. kerület Vásárhelyi Pál utca 11. III. 7.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   23.2. Budapest XI. kerület Ballagi Mór 10. III. 6.
Előterjesztő: Soltész Erika;
   23.3. Budapest XI. kerület Bartók Béla út 124-126. III. 2/B.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   23.4. Budapest XI. kerület Október Huszonharmadika utca 9. VI. 2.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   23.5. Budapest XI. kerület Budaörsi út 105. I. 3.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Zárt ülés
24. Közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem - Budapest XI. ker. Elek utca 2. III. 7.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
25. Elővásárlási jog - Budapest XI. kerület Fehérvári út 13. IV. 8.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
26. Tulajdonosi hozzájárulás - Budapest XI. kerület Ulászló utca 17.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
27. Fizetési halasztás iránti kérelem - Budapest XI. kerület Bartók Béla út 46.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
LEGFRISSEBB
×