Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 18. csütörtök, Frigyes

Felhívás regisztrációra sportszervezetek részére

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sportcélú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez regisztrálják magukat.

Beadási határidő: 2014-03-01

Pályázatot kiíró: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

 

 

Pályázat leírása:

Felhívás Regisztrációra Sportszervezetek részére

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sportcélú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez az alábbi módon regisztrálhatják magukat:

A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatkozóan:

-    Alapadatok
Az alapadatokat elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
•    pontos név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, bírósági bejegyzés szám

-    Mellékletek 1 (regisztrációs lap)
papíron és elektronikus formában benyújtandó
Az alábbi mellékleteket elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
•    tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyújtott adatok alapján
•    a sportszervezet (szakosztály) eredményei a 2013. évben   

-    Mellékletek 2  (kitöltési segédlet)
 papíron és elektronikus formában benyújtandó
•    sportági szövetség igazolása a tagságról
•    saját rendezésű  sporteseményeit, bemutatóit 2013.
•    egyesület/szakosztály megalakulásának évének igazolása
•    tervezett költségvetését az aktuális évre 2014.
•    megvalósult költségvetés 2013. évben
•    bérkartonok másolata 2013. évben
•    szakosztályok által az Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igénybe vett helyiségei (számlák 2013. bemutatásával)
•    szakosztályok által a nem Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igénybe vett helyiségei (számlák 2013. bemutatásával)
•    az Újbudai Önkormányzat által nyújtott támogatási összegét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontásban)
•    a sportszervezet által foglalkoztatott szakembergárda (végzettség szerint) 2013.
•    adóigazolás a köztartozás mentességről

Csak papíron benyújtandó

-    2013. évi egyénenkénti tagdíj vagy hozzájárulás befizetés tényét igazoló lapok másolatai.
A tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatait papír formában kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének kitakarásával, a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.

Az idei évben a sportszervezetek regisztrációjára egyszeri alkalommal 2014. március 1-ig van lehetőség, mind a 2013. évben érvényes regisztrációval rendelkező, mind az újonnan alakult egyesületek számára. Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom, 2014. március 15-ig, azon sportszervezetek részére, akik regisztrációjukat 2014. március 1-ig megkezdték.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok 2013. december 31. napján elvesztették érvényességüket így az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező. Kizárólag a 2014. évre vonatkozó, érvényes regisztrációval rendelkező sportszervezetek nyújthatnak majd be pályázatot, vissza nem térítendő támogatásra, amelynek várható kiírása 2014. március 16.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszámoltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A regisztrációkat 2014. március 1-ig kell eljuttatni

írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodájába. Cím: 1116. Budapest, Hauszmann A. u. 5.

Elektronikus formában a nemeth.nora@sport.ujbuda.hu email címre.

Kitöltési útmutató

Kitöltési útmutató 2

Budapest, 2014. január 1.  


Pályázat célközönsége: Minden érintett személy