Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Építészeti-műszaki Osztály

"Építészeti-műszaki Osztály" rovat fejléc (tid: 21532)

Építészeti-műszaki Osztály


Ügyfélfogadási idő

Az Újbudai Polgármesteri Hivatal általános munka-
és rendkívüli ügyfélfogadási rendje
Ügyfajták

tájékoztatás nyújtása a helyi- és általános építésügyi szabályokról, követelményekről

építési tevékenységekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések

kezelése, továbbítása a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz

• hatósági bizonyítvány kiállítása – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról

telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági-, illetve előzetes szakhatósági eljárások

az építési tevékenységekkel összefüggő parkolóhely létesítési kötelezettséggel, a parkolás biztosításának módjával és parkolóhely megváltással kapcsolatos ügyintézés

a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek és autóbuszok járműnyilvántartási ügyintézéséhez szükséges jegyzői igazolás arról, hogy a telephelyül szolgáló ingatlan alkalmas a jármű tárolására


Építészeti-műszaki Osztály

Jegyzői igazolás
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szolgáló ingatlan alkalmasságáról
Jogszabályi háttér:· a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése· a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése· az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése
Kérelem formanyomtatvány: Elérhető ide kattintva
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
  • kitöltött hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatvány eredetben
  • a telephely/székhely tulajdonos(ok) aláírási címpéldányának bemutatása
  • meghatalmazás(ok) eredetben
  • bérleti szerződés(ek) másolatban
  • nyilatkozat(ok) eredetben
  • egyéb bizonyító erejű iratok(ok) bemutatása
  • az eljárás díj és illetékmentes
A hatóság által hivatalosan ismert tényeket a 2016. évi CL. törvény 62. § (3) bekezdés szerint nem kell bizonyítani (pl.: telephely/székhely tulajdoni lap, helyszínrajz, cégkivonat).


Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a kerületünkkel kapcsolatos
általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskört
– az építési engedélyezési és építésrendészeti feladatellátást –
az alábbi társhatóság gyakorolja:


Budapest Főváros Kormányhivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 38-40.

e-mail: epitesugy-delbuda@bfkh.gov.hu

Telefon: (1) 795-9049

Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16 óra, szerda: 8-16 óra


A kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Kiemelt Ügyek Osztálya

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.

e-mail: epitesugy-kiemelt@bfkh.gov.hu

Telefon: (1) 235-1726

Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16 óra, szerda: 8-16 óraNév Elérhetőség
Rimóczi Gabriella
osztályvezető
Bocskai út 39-41. I. em. 129.
+36 1 372 4627 / +36 70-684-7149
rimoczi.gabriella@ujbuda.hu
Farkas Zalán Szabolcs
referens
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4627 / +36 70-684-7149
farkas.zalan@ujbuda.hu
Mendre Rita
asszisztens
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4627 / +36 70-684-7149
mendre.rita@ujbuda.hu
Zacher Edina
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4629 / +36 70-684-7150
zacher.edina@ujbuda.hu
Mohos Gáborné
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 372 4698 / +36 70-684-7181
mohos.gaborne@ujbuda.hu
Szemes Szilvia
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 381 1342 / +36 70-684-7308
szemes.szilvia@ujbuda.hu
Szép Katalin
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 372 4661 / +36 70-684-7165
szep.katalin@ujbuda.hu