Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 29. csütörtök, Anonymus

Az Újbuda Közterület-felügyelet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT keres

2022december1008:15
»
2023január0918:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. január 9.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő Munkakörbe munkatársakat keresA meghirdető szerv:
Újbuda Közterület-felügyelet

    1115 Budapest, Fraknó utca 32/B.


A meghirdetett munkahely, beosztás: közterület-felügyelő

határozatlan időre hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • Középfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében a közterület-felügyelői feladatkör betöltéséhez előírt végzettségek, szakképzettségek, szakirányú szakképesítések valamelyike: Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsga, vagy az alóli mentesség,
 • 3 hónapnál nem régebbi általános és rendészeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • 6 hónap próbaidő
 • Közterület felügyelői vizsga, vagy vizsga hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a képesítés megszerzését
 • Egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően


Feladatai
:

 • A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szerint a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése
 • a közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, illetve szankcionálása
 • kerékbilincs- és gépjármű elszállítás alkalmazása.


Előnyök az elbírálásnál:

 • Közterület-felügyelői vagy rendvédelmi területen szerzett (legalább 1-3 év) szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Közigazgatási alap-, szakvizsga
 • B kategóriás jogosítvány


Illetmény és egyéb juttatás:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján.


A jelentkezéseket

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,

Újbuda Közterület-felügyelt igazgatójának címezve kozteruletfelugyelet@ktf.ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “közterület-felügyelő munkakör” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2023. január 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 9.

Az állás betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.


Érdeklődni lehet:

 • A pályázati kiírással kapcsolatban további információt hivatali munkaidőben Bleszák Tibor igazgató-helyettes nyújt, a 06 30 786 0123 -as telefonszámon.
Címkék: