Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ CSALÁDSEGÍTŐT keres

2023március2816:45
»
2023április2818:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28.

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltéséreA közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Bogdánfy út 7/D.


A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása az 1997. évi XXXI törvény, valamint 1993. évi III. törvény alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint Újbuda Önkormányzata által biztosított juttatások.


Pályázati feltételek:

felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet II. részben foglaltaknak megfelelően :

felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

Továbbá:

 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság


Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű kommunikációs és együttműködési készség,
 • kiváló stressztűrő és problémamegoldó képesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • korábban családgondozói munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betöltésének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 28.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton a bakos.melinda@hszk.ujbuda.hu e-mail címre
 • Postai úton, személyesen az ÚHSZK 1117 Budapest, Bogdánfy út 7/d. címre


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. május 15.

Címkék: