Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐT keres

2023március2816:45
»
2023április3018:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltéséreA közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Bogdánfy út 7/D.


A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosítása a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint Újbuda Önkormányzata által biztosított juttatások.


Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

felsőfokú szociális szakképzettség, mentálhigiénés szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,

ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus

Továbbá:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodai és iskolai szociális segítői, családsegítői, esetmenedzseri tapasztalat,
 • mediátori végzettség,
 • kreativitás,
 • kiváló kommunikációs készség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat,
 • büntetlen előélet,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról.


A munkakör betöltésének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. április 30.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton a bakos.melinda@hszk.ujbuda.hu e-mail címre
 • Postai úton: Újbudai Humán Szolgáltató Központ, 1117 Budapest, Bogdánfy út 7/d.


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. május 15.

Címkék: