Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 1. szerda, Hugó

Az Újbudai Szociális Szolgálat TERÁPIÁS MUNKATÁRSAT keres

2018szeptember2714:45
»
2018október2418:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

Újbudai Szociális Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Újbudai Szociális Szolgálat
Fogyatékossággal élők nappali ellátása csoport terápiás munkatárs munkakörben
fogyatékos személyek nappali ellátása csoportvezető

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. május 31. napig szól


A munkavégzés helye: 
Budapest, 1119 , Budapest, Fejér Lipót utca 59.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Halmozottan fogyatékos személyek, valamint- közeljövőben induló csoportban - autizmussal élő személyek nappali ellátásának szervezése, különös tekintettel a terápiás feladatok ellátására 6 éves életkortól. Irányítja az egyéni és kiscsoportos fejlesztést . Együttműködik a kerület gyógypedagógiai ellátását biztosító oktatási intézménnyel ill. szakmai szervezetekkel, Támogató Szolgálattal. Végzi az ellátás adminisztrációs tevékenységével kapcsolatos teendőket, kezeli a KENYSZI-TEVADMIN rendszert . Részt vesz az intézményen belül a nappali ellátási csoportvezetői team munkájában. Részt vesz a statisztikák, beszámolók készítésében.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000.SZCSM rendelet 2. sz. melléklet, illetve 3. sz. melléklet ide vonatkozó rendelkezései alapján ,
 • fogyatékos személyek közvetlen ellátásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • fogyatékkal élők ellátása szakvizsga,
 • nappali ellátás vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gyógypedagógus végzettség
 • civil szervezetekkel való kapcsolatrendszer


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű csoportban való munkavégzés iránti elkötelezettség,
 • Kiváló szintű konfliktuskezelési, alkalmazkodási és együttműködési képesség,
 • Kiváló szintű empátia fogyatékos személyek és hozzátartozóik problémáinak kezelésében,
 • Kiváló szintű kapcsolattartási képesség fogyatékos személyek hozzátartozóival,
 • Kiváló szintű kiegyensúlyozottság,
 • Kiváló szintű pontosság az adminisztrációs tevékenységben,


Előnyt jelentő kompetenciák:

 • stabil értékrend
 • proaktiv gondolkodás, rendszerszemlélet
 • vezetői képességek fejlesztésére irányuló tanfolyami végzettségek


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló oklevél másolat


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 05. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szepesfalvyné Magassy Márta Intézményvezető Asszony részére a munkaugy@uszosz.ujbuda.hu e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje:
2018. október 29.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×