Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES

2023február0814:00
»
2023február2723:15

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 27.

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A meghirdetett munkahely, beosztás: Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály, Hagyatéki és Birtokvédelmi Csoport, hagyatéki ügyintéző, teljes munkaidővel, határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

· magyar állampolgárság,

· büntetlen előélet,

· cselekvőképesség

· vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

· Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontjában az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Feladatai:

· Beszerzi a hagyatéki leltárhoz szükséges adatokat, a beszerzett adatokról a feleket, végzésben tájékoztatja, valamint felhívást bocsát ki a további hagyatéki tárgyak, követelések, tartozások, illetve örökösök 8 napon belüli bejelentésére.

· Az örökösként érdekelteket tájékoztatja biztosítási intézkedés kérelmezésének lehetőségéről, iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről, a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel folytatható egyezségi tárgyalásról.

· Kötelesrész iránti igény bejelentése esetén felhívja a feleket a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgy 8 napon belül történő bejelentésére.

· Ingatlan hagyaték esetétben megkéri az adó-és értékbizonyítványt, majd annak tartalmát- a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatás mellett - közli az öröklésben érdekeltekkel,

· Meghatározott esetekben helyszíni, illetve széfleltározást tart, jegyzőkönyvet vesz fel, ingóleltárt készít, biztosítási intézkedésről döntést hoz.

· Elkészíti a hagyatéki leltárt és azt a hozzátartozó iratanyaggal együtt az illetékes közjegyzőnek megküldi,

· Ha az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a leltározási feltételek, megszüntető végzést hoz.,

· Gyámhivatali eljáráshoz megkeresésre vagyonleltárt készít,

· Nem kerületi lakos elhunyt iratanyagát az illetékes hatósághoz végzéssel átteszi,

· Intézi és megválaszolja a más szervek, érdekeltek megkereséseit.

Előnyök az elbírálásnál:

· államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,

· hagyatéki ügyintézői munkakörben szerzett tapasztalat

· közszolgálati végzettség,

· jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

· magas szintű írásbeli kifejező készség,

· kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

Illetmény és egyéb juttatás:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján.

A jelentkezéseket

· e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),

· az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,

· hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,

· három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Hagyatéki ügyintéző ” jeligére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 7.

Az állás betöltésének időpontja: 2023. március 8.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. A munkáltató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Az álláspályázatokra jelentkezők részére szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a www.ujbuda.hu oldalon megtekinthető.

Érdeklődni lehet:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (dr. Vári - Timár Zsanett: +36 70 6847185) telefonon a munkakör betöltésével kapcsolatban.

Továbbá Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztályán (dr. Rávai Viktória: +36 1 3724695) telefonon a munkakör szakmai feltételeivel kapcsolatban.