Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 24. péntek, Iván

Pályázat az Albertfalvai Óvoda ÓVODAVEZETŐI beosztásának ellátására

2022június0813:15
»
2022augusztus2912:00

A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje: 2022. augusztus 29. déli 12 óra

107 /2022. (V. 26.) XI.ÖK határozat a) pontjának melléklete


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet

ALBERTFALVAI ÓVODA

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2022. november 01 - jétől 2027. július 31 - éig szól.


A munkavégzés helye:

1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1. (székhely)


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A székhelyen és négy telephelyen működő óvoda törvényes működtetése. Telephelyek: 1. Bükköny Óvoda telephely (1116 Budapest, Bükköny utca 9.), 2. Érem Utcai telephely (1116 Budapest, Érem utca 2-4.), 3. Derzsi Utcai telephely (1116 Budapest, Derzsi utca 54.), 4. Pajkos Óvoda telephely (1119 Budapest, Pajkos utca 35.). Az óvodát Újbuda Önkormányzata 2015. augusztus 1 - jével hozta létre három óvoda összeolvadásával.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskolai óvodapedagógusi szakvégzettség. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

- 4 év szakmai gyakorlat.

- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.


A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Vezetői pályázat szakmai önéletrajzzal és vezetési programmal.

- Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- A pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget sikeres pályázat esetén vállalja.

- Nyilatkozatok a nyilvánosságról, melyeket jogszabály ír elő.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. november 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő megérkezésének határideje:

2022. augusztus 29. déli 12 óra


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallaghy Szilvia köznevelési és ifjúsági osztályvezető nyújt, a +36 1 372-3470-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (1 db pendrive-on) való megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

- Személyesen, a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. IV. emelet 408. szoba.) címen történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (1 db pendrive-on) átadásával. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az intézmény nevelőtestületének véleménye, független köznevelési szakértő írásos véleménye, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében nevezett szakmai bizottság véleménye, valamint a Kulturális és Köznevelési Bizottság véleményének kikérésével.


A pályázat elbírálásának végső határideje:
2022. október 20.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- A kormányzati személyügyi központ internetes oldala 2022. június 09 - éig

- Újbuda honlapja 2022. június 09 - éig.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×