Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Újbuda Jegyzője BELSŐ ELLENŐRT keres

2023október0914:30
»
2023november1518:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 15.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzője

belső ellenőrt (vezetőt) keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás
: Belső Ellenőrzés

1 fő belső ellenőr (vezető) – határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel, teljes munkaidőben


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 1. pontja szerint: besorolási osztályban:

Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.

 • A pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázó szerepeljen az államháztartásért felelős miniszter által vezetett belső ellenőrök névjegyzékében (regisztrációs szám).
 • Önkormányzati/államháztartási területen szerzett belső ellenőrzési tapasztalat legalább 5 év


Feladatai:

 • Összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, megszervezi, elvégzi és nyomon követi az ellenőrzési terv megvalósulását.
 • A feladatra vonatkozó megbízólevél alapján gondoskodik a vizsgálat előkészítéséről.
 • Tájékozódik az ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatokról, információkról és elkészíti az ellenőrzési programot.
 • Vizsgálatot végez a hivatal működésének és gazdálkodásának teljes körére, vagy annak egy-egy részterületére, ellenőrzi a hatályos jogszabályok, utasítások betartását.
 • A vizsgálat megállapításait jelentésbe foglalja, javaslatokat fogalmaz meg a szabályos és eredményes működés érdekében.
 • Nyomon követi az intézkedési tervek teljesülését, vezeti a belső ellenőrzéshez kapcsolódó nyilvántartásokat.
 • Összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, amelynek keretében önértékelést ad a belső ellenőrzés minőségéről, tárgyi és személyi feltételeinek alakulásáról.


Előnyök az elbírálásnál:

 • közigazgatási szakvizsga,
 • ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel,
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • magas szintű írásbeli kifejező készség,
 • ügyviteli szoftverek alkalmazásában szerzett gyakorlat,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel)


Amit kínálunk:

 • Illetmény és egyéb juttatás: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. Illetményalap: 68.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%,
 • cafeteria 2023. évben br. 460.500,- Ft;
 • heti 1 munkanap távmunkavégzési lehetőség;
 • kerékpárral történő munkába járás támogatása;
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
 • 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerinti utazási költségtérítés;
 • tömegközlekedéssel jól megközelíthető munkahely.


A jelentkezéseket

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “belső ellenőr (vezető)” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2023. november 15.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 4.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2024. január 1.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Bizottság fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát. A álláspályázatokra jelentkezők részére szóló adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a www.ujbuda.hu oldalon megtekinthető.


Érdeklődni lehet:

 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (dr. Vári - Timár Zsanett: +36 1 3724507) telefonon a munkakör betöltésével kapcsolatban,
 • a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésnél (Kovács Katalin: +36 70 684 7382) telefonon a munkakör szakmai feladatrendszerével kapcsolatban.
Címkék: