Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 4. hétfő, Kázmér

Újbuda Jegyzője IGAZGATÁSI OSZTÁLYVEZETŐT keres

Időpont: 
2022szeptember1415:45
»
2022október1018:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. október 10.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Igazgatási osztályvezetőt keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás:
Hatósági Igazgatóság,

Igazgatási Osztály

határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 14. pontjában az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.


Feladatai:

 • Összehangolja a Kereskedelmi és Anyakönyvi Csoport, az Igazgatási Csoport és a Hagyatéki és Birtokvédelmi Csoport tevékenységét.

 • Felügyeli az ügyrend, valamint más jogszabályok által az osztály tevékenységi körébe utalt feladatok eredményes ellátását.

 • Felügyeli az osztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben az anyagi-jogi és eljárásjogi jogszabályok maradéktalan betartását.

 • Ellátja a hatályos jegyzői ügyrend szerint ráruházott kiadmányozási feladatokat.

 • Gondoskodik a rendkívüli feladatoknak az osztály csoportjai közötti arányos elosztásáról.

 • Ellenőrzi az osztály szakmai munkáját, az ügyintézési határidő betartását.

 • Ellát minden olyan, a feladatköréhez valamint a szervezeti egységének működéséhez kapcsolódó eseti feladatot, amellyel a vezetője megbízza.


Előnyök az elbírálásnál:

 • államigazgatásban, költségvetési szervnél szerzett szakmai, vezetői gyakorlat,
 • kiemelt szintű számítógépes ismeretek (word, excel),
 • TITÁN, ASP, TÉRINFÓ rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • jogi szakképzettség,
 • jó szervezési, kommunikációs és problémamegoldó képesség.


Illetmény és egyéb juttatás
:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. (illetményalap 60.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%-os).


A jelentkezéseket:

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Igazgatási Osztályvezető” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2022. október 10.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2022. november 14.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.


Érdeklődni lehet:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál: dr. Vári-Timár Zsanett +36-70-684-7185 telefonon.

Címkék: