Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 23. csütörtök, Tekla

Újbuda Jegyzője PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓT keres

Időpont: 
2020november1811:15
»
2020december2818:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 28.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatót keres



A meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

 

A meghirdetett munkahely, beosztás: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság,

pénzügyi igazgató, határozatlan időre hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,

a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalat

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartásban szerepelnie kell és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel


Feladatai:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkáját, felelős a vezetése alá tartozó Pénzügyi Osztály és Lakásgazdálkodási Osztály munkájának megszervezéséért, működtetéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, közvetítve és képviselve a Polgármester és a Jegyző döntéseit.

A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Felelős a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, valamint a lakásgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak ellátásáért.

Gondoskodik a hatályban lévő jogszabályok, a képviselő-testület, a bizottságok, a felettes szakmai szervek és a hivatali vezetők határozatainak, utasításainak megtartásáról, megtartatásáról.

Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről (elkészíttetéséről), azok folyamatos aktualizálásáról.

Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámoló munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések elkészítéséről és összeállításáról (költségvetési rendelet, átmeneti gazdálkodási rendelet, költségvetési maradvány elszámolás, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló). A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.

Ellátja az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat,

Részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a feladatköréhez tartozó napirendek tárgyalásán,

Előkészíti az éves költségvetési rendeletet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezeteket,

Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és az éves zárszámadási rendelettervezetet.

Gondoskodik a számviteli politika aktualizálásáról,

Gondoskodik a polgármesteri hivatal gazdálkodásának pénzügyi számviteli lebonyolításáról, az önkormányzati költségvetési előirányzatok nyilvántartásának folyamatos vezetéséről


Elvárt kompetenciák:

stratégiai gondolkodásmód, rendszerszemlélet,

analitikus gondolkodás, elemzés

jó szervezőkészség,

jó tervezőképesség,

kiváló problémamegoldó képesség,

kezdeményezőkészség, proaktivitás,

kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség


Az elbírálásánál előnyt jelent:

a közigazgatási szakvizsga

államháztartásban szerzett gazdasági vezetői tapasztalat

államháztartásban alkalmazott TITÁN integrált rendszer ismerete


Illetmény és egyéb juttatás:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. (illetményalap 56.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%-os)


A jelentkezéseket

e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),

az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,

a 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerint a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,

hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,

90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Pénzügyi igazgató” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 28.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 11.

Állás betöltésnek várható időpontja: az elbírálást követően azonnal


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Érdeklődni lehet:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjánál (dr. Anga Anikó 36-1-372 4507, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnál, Soltész Erika 06 1 372 4546 telefonon.

 

Címkék: