Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 2. vasárnap, Petra

Újbuda Jegyzője SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYVEZETŐT keres

2022január0711:45
»
2022január2018:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 20.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

Humánszolgálati Igazgatósága Szociális és Egészségügyi Osztályvezetőt keresA meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A meghirdetett munkahely, beosztás:
Humánszolgálati Igazgatóság,

Szociális és Egészségügyi Osztály, Szociális és Egészségügyi osztályvezető, határozatlan időre, hat hónapos próbaidővel


Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,
 • Képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletének 9. pontja szerint az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.


Feladatai:

 • Irányítja és szervezi Szociális és Egészségügyi Osztály /továbbiakban: Osztály/ feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátását.
 • Gondoskodik az Osztály feladatkörét érintő jogszabályok betartásáról, alkalmazásáról;
 • Részt vesz a Képviselő-testület, és Bizottságai ülésein, ahol képviseli az Osztályt a működési területét érintő napirendek bizottsági tárgyalásain, valamint az önkormányzati üléseken a Humánszolgálati Igazgatóság igazgatójával egyeztetten.
 • Gondoskodik a Képviselő-testület, és Bizottságai feladat és hatáskörébe tartozó, az Osztály területét érintő előterjesztések és javaslatok előkészítéséről, részt vesz a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, koncepciók előkészítésében, az ágazatot érintő költségvetés kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Kivizsgálja a szociális ügyeket érintő bejelentéseket, panaszokat.


Elvárt kompetenciák:

 • legalább 5 év vezetői tapasztalat,
 • stratégiai gondolkodásmód, rendszerszemlélet,
 • jó szervezőkészség,
 • jó tervezőképesség,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kezdeményezőkészség, proaktivitás,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga,
 • egészségügyi-, illetve szociális területen szerzett vezetői tapasztalat


Illetmény és egyéb juttatás:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján. (illetményalap 56.000,- Ft, illetménykiegészítés 40%-os)


A jelentkezéseket:

 • e-mailben, fényképes szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhetik,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja


Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Szociális és Egészségügyi osztályvezető” jeligére.


A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 20.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

Állás betöltésnek várható időpontja: 2022. február 01.


A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.


Érdeklődni lehet:

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál – szakmai kérdésekben - Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonynál a +36706847277, illetve - foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben a Humánpolitikai Csoportnál: Antalics Brigitta: +36-1-381 1344 telefonszámokon.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×