Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Pályázati felhívás MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére

2022május0315:00
»
2022május1918:00

A pályázat beadásának határideje: 2022. május 19. (csütörtök)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

‒ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 19/2005./IV. 27./XI.ÖK sz. rendelete alapján ‒

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére


Pályázni a 18. életév betöltését követően pályázati adatlap benyújtásával lehet, melyhez csatolni szükséges a szakmai önéletrajzot és a pályázati munkatervet. A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha a pályázó több mint egy éve él a XI. kerületben, valamint ha szakmai ajánlás is csatolásra kerül a beadott adatlaphoz.

Az ösztöndíjra a XI. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező művészek pályázhatnak. Pályamunkát kizárólag egy típusú ösztöndíjra lehet benyújtani.


A pályamunka benyújtásakor be kell mutatni a pályázó lakcímet igazoló, érvényes hatósági igazolványát. Az idei évben a COVID járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a pályázatokat személyesen nem lehet benyújtani, így kérnénk a hatósági igazolvány másolatának beküldését is, amely másolat a bírálathoz szükséges adatok ellenőrzését követően megsemmisítésre kerül.


Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő részére, a Cseh Tamás zenei ösztöndíj évente legfeljebb 1 fő részére adományozható. Nem pályázhat az a művész, aki más, a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül, vagy nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas, illetve e rendelet alapján egymást követő két évben már ösztöndíjban részesült.

„Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj

1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege 2022. júliustól – 2023. júniusig minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint havonta.

„Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj

Meghatározott célú művészeti alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege a 2022. évben minimum bruttó 400 ezer forint, de legfeljebb bruttó 600 ezer forint.

Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj

Azon fiatal művészeknek adományozható, akik a pályázati kiírás közzétételekor még nem töltötték be 35. életévüket, és már önálló művészeti tevékenységet tudnak bemutatni. Az ösztöndíj 1-12 havi időtartamra szól. Az ösztöndíj havi összege 2022. júliustól – 2023. júniusig minimum bruttó 40 ezer forint, de legfeljebb bruttó 60 ezer forint havonta.

Cseh Tamás zenei ösztöndíj

A kortárs zenei tehetségek művészi fejlődésének, kibontakozásának, alkotó munkájának támogatására, 1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege 2022. júliustól – 2023. júniusig minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint havonta.


Pályázni kizárólag az ösztöndíjak alapításáról szóló rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (szakmai önéletrajz, benne az eddigi művészeti tevékenység bemutatása, és pályázati munkaterv rövid leírása /max. 1 oldal/, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata) együtt lehet.


Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató


A pályázat a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag csak postai úton adható be.

Postai cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Újbuda – Mecénás” Művészeti Ösztöndíj


A pályázat beadásának határideje: 2022. május 19. (csütörtök)


Pályázattal kapcsolatos információ:
 Dömök Viktória 381-1324, domok.viki@ujbuda.hu

Az ösztöndíjat az Önkormányzat Kulturális és Köznevelési Bizottságának javaslata alapján a Polgármester előterjesztésében az Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. A formailag hibás pályázatokat a Kulturális és Köznevelési Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból. Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon megadott adatai továbbításra kerülhetnek az elbírálás során eljáró bizottság és a Képviselő-testület részére az előterjesztés mellékleteként.


Döntés várható ideje: 2022. június


A pályázat eredménye nyilvános. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a pályázó személyes adatai védelméről. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Érintteti jogairól a jelen pályázati felhíváshoz csatolt adatvédelmi tájékozatóból tájékozódhat.


Az ösztöndíj pályázat eredményéről írásban értesítjük a pályázókat.


Dr. László Imre

polgármester

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×