Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
november 28. vasárnap, Stefánia

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

2016szeptember0108:45
»
2016szeptember3018:00

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyújtani 2016. szeptember 30-ig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 42/2015.(VI.29.)XI. ÖK számú rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2016/2017. tanévre.


A pályázaton

a/ azon állami, illetve egyházi fenntartású 5-8. évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai tanuló vehet részt,

 • akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
 • aki a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által működtetett és fenntartott, valamint csak működtetett,illetve az Önkormányzattal 2012. december 31-én érvényesközoktatási megállapodást kötött fenntartó XI. kerületben működő oktatási intézményének /Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vadaskert Általános Iskola, Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium/tanulója,
 • a 2016/2017. tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytatja tanulmányait, és
 • akinek a tanulmányieredménye a 2014/2015. tanév végén és a 2015/2016. tanév végén4,8 vagy a feletti,

továbbá

b/ azon 9-13. évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevőközépiskolai tanuló vehet részt,

 • akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
 • akiBudapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által működtetett ésfenntartott, valamint csak működtetett oktatási intézményének tanulója,
 • akinek a tanulmányieredménye a 2014/2015. tanév végén és a 2015/2016. tanév végén4,75 vagy a feletti.


Az ösztöndíj a 2016/2017. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint.

A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:

 • a 2014/2015. tanév év végi és a 2015/2016. tanév végi bizonyítványainak másolatait,
 • az iskolalátogatási igazolást,
 • a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi, művészeti versenyeken elért eredményt igazoló irat, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
 • továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.


A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyújtani 2016. szeptember 30-ig.


Pályázati adatlap beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Köznevelési Csoportjánál (1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálaton (Bocskai út 39/41.) továbbá letölthető a bal oldalról.


Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2016. október 31-éig.

Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor.


Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportját írásban tájékoztatni, ha

a) a tanuló oktatási intézményt vált,

b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,

c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,

d)tartósan külföldre távozik, vagy

e)Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnik.


A Polgármester az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is –

a)megszüntetheti, amennyiben

aa) az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

ab) az ösztöndíjas Budapest XI. kerületi lakóhelye megszűnt, és

b) megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt.


Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat Újbuda Önkormányzata részére visszafizetni.Budapest, 2016. augusztus


dr. Hoffmann Tamás

polgármester megbízásából

dr. Molnár László

alpolgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×