Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Pályázati felhívás háztartási gép (hűtőszekrény vagy fagyasztó) cseréjére

2023november0617:15
»
2023november1318:00

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13. (hétfő)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2023. évre pályázatot ír ki 6 millió Ft keretösszegben
előfinanszírozással

Budapest XI. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
MAGÁNSZEMÉLYEK részére

háztartási gép (HŰTŐSZEKRÉNY vagy FAGYASZTÓ) CSERÉJÉRE

Budapest XI. kerületi felhasználási helyenA jelenleg is érzékelhető energiaárak növekedése miatt és az Önkormányzat klímabarát törekvéseinek köszönhetően pályázatot írunk ki háztartási gépek cseréjének támogatására.


A pályázat célja
az energiafogyasztás mérséklése, és a karbonlábnyom csökkentése Újbuda közigazgatási területén.


Jelen pályázatban magánszemélyek kaphatnak támogatást a használt hűtőgépük vagy fagyasztójuk új, energiatakarékos hűtőszekrényre vagy fagyasztóra történő cseréjére.


Pályázni minden Budapest XI. kerületi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező MAGÁNSZEMÉLYEK-nek lehet

  • minimum bruttó 150.000, Ft, maximum bruttó 250.000 Ft értékű, legalább „C” vagy „D” energiaosztályba tartozó egyajtós hűtőszekrényre vagy kombinált hűtőszekrényre,

VAGY

  • minimum bruttó 100.000, Ft, maximum bruttó 250.000 Ft értékű, legalább „E” energiaosztályba tartozó fagyasztószekrényre vagy fagyasztóládára.


A fentiekben felsorolt háztartási gépek cseréjére 80.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítunk, amely támogatás csak és kizárólag az új hűtőszekrény vagy fagyasztó megvásárlására fordítható. Lakcímenként (lakásonként) kizárólag egy háztartási gépre (egy hűtőszekrényre vagy fagyasztóra) nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.


A kiválasztott háztartási gép megvásárlása a következő üzletben történhet:

Media Markt, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u 64.


Támogatott a fenti Media Markt üzletben és a központi raktárban készleten lévő termékekből vásárolhat. Fizetés módja: készpénz, bankkártya, vagy ajándékutalvány.


A támogatás felhasználásának feltétele a használt, azonos funkciójú hűtő vagy fagyasztó leadása. Tehát ha hűtőszekrényre pályázik, akkor használt hűtőszekrényt, ha fagyasztóra, akkor használt fagyasztót kell leadnia. A készüléknek az elszállítás napján szállításra alkalmas állapotban (leolvasztva, kiürítve és kitakarítva) kell lennie.

A használt háztartási eszköz (hűtő vagy fagyasztó) leadása történhet:

  • személyesen a budaörsi áruházban, amennyiben az új háztartási gépet személyesen kívánja átvenni. Ebben az esetben a használt háztartási gép leadásának igazolása a vásárlás előfeltétele, az igazolást a vásárlónak kell kérnie a leadáskor.

vagy

  • házhoz szállítás kérés esetén. Ebben az esetben a használt gép leadása a kiszállításkor utólag történik, melyről a kiszállító igazolást állít ki. A házhoz szállítás kizárólag Budapest XI. kerületén belül, a pályázati adatlapon a pályázó által megadott felhasználási történhet. A felhasználási hely kizárólag a pályázó lakcímkártyáján szereplő állandó lakcím vagy tartózkodási hely lehet. A kiszállítási díjat és a támogatott által igényelt egyéb kapcsolódó szolgáltatások díját a nyertes pályázó saját forrásból téríti meg.


Általános tudnivalók:

A támogatási kérelem benyújtása PÁLYÁZATI ADATLAPON történik, amelyet pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok elutasításra kerülnek.


Pályázat benyújtása:
ügyfélkapun keresztül vagy személyesen

  • Az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül, a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata kiválasztásával. A beküldés során a tárgy megjelölésénél tüntesse fel az alábbi szöveget: „Háztartási gépcsere pályázat - 2023.”


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy elektronikusan kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

  • Személyesen a Budapest XI. kerület, Zsombolyai utca 4. II. emelet 209. sz. irodában ügyfélfogadási időben (hétfőn 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óra, illetve szerdán 8:00-16:00 óra), ahol segítség is kérhető a pályázati adatlap kitöltéséhez.


Pályázat benyújtását sem e-mailben, sem postai úton nem fogadjuk el!

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. november 13. (hétfő)
Pályázati adatlap és nyilatkozat
Segédlet ügyfélkapus beadáshoz

A pályázatok várható elbírálása: a pályázatok elbírálása folyamatosan, beérkezési sorrendben, a pályázati keretösszeg erejéig történik. Az elbírálást követően az eredményről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.


A nyertes pályázó - a támogatási szerződés Támogatott és Támogató általi aláírását követően - a saját aláírt szerződéspéldányával együtt egy támogatás igazolására szolgáló vouchert kap. A voucher kizárólag személyes vehető át Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán a Támogató által megadott időszakban. Támogatott az átvett vouchert a Media Markt, 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u 64. sz. alatti üzletében válthatja be 2023. december 15-ig


Támogatott a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal egy darab azonos funkciójú háztartási gép leadására, illetve arra, hogy a megvásárolt új háztartási gépet átvételtől számított 5
keresztül rendeltetésszerűen, az általa megadott felhasználási helyen fogja használni.


Ha Támogatott önhibáján kívül nem tudja fenntartani a támogatással vásárolt háztartási gépet, a már nem használható háztartási gép hulladékként való leadását igazolni kell. Igazolás hiányában a támogatás visszavonható.


A használt gép leadásának elmaradása vagy az új háztartási gép a megadott felhasználási helyről történő elszállítása a támogatás visszavonását eredményezi!


A pályázat forrása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében és az 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott, az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működéséről szóló 14/2023. (V.23.) XI. ÖK rendeletben meghatározott Kerületi Környezetvédelmi Alap.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 2.5. pontja szerint - eltérő rendelkezés hiányában - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a lakosság széles körét érintő, az államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére juttatott vissza nem térítendő támogatás adómentes.


A részletes adatkezelési tájékoztató, jelen pályázati felhívás 3. számú mellékletében található.Budapest, 2023. október 26.


        dr. László Imre

polgármester megbízásából


        Bakai-Nagy Zita

         alpolgármesterCímkék: