Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 22. szombat, Gerzson

Pályázati felhívás a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

2015április2809:30

A pályázat személyes beadási határideje: 2015.május 22. 12.00 óra

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2015. május 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BUDAPESTI SPORTEGYESÜLETEK SZABADIDŐSPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
"SZ"

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat


A pályázat bonyolítója:
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya


A pályázat célja:
Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.


A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól - 500.000 Ft-ig terjedő összeg


A támogatás jellege:
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képző, költségvetési tervben a projektre szánt, az önrészen felüli további saját forrás összegét kell megjelölni, amennyiben a tervezett projekt teljes költsége az igényelt támogatás és a kötelező önrész összegét meghaladja. Az kötelező önrész ill. a saját forrás eltérő kategóriák: Az önrész összege fix: az igényelt, – és a kapott – támogatás 20%-a, mellyel a pályázónak a kapott támogatással együtt el kell számolnia. A saját forrás pedig azt az összeget jelenti, amelyet a pályázó a program megvalósításához a kapott támogatáson és a kötelező önrészen kívül felhasználni kíván, azonban erről az összegről nem kell elszámolnia.)


Általános pályázati feltételek:

  • Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
  • bejegyzett civil szervezetként működik,
  • saját bankszámlával rendelkezik,
  • rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)
  • Tartalmi, formai követelmények:
  • A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2015. évre érvényes regisztrációval (regisztrációs számmal) rendelkezik, (e nélkül a pályázat érvénytelen!) (A pályázati adatlaphoz tartozó 5. számú melléklet - kiöltési útmutató - tartalmazza a regisztrációval kapcsolatos, szükséges információkat.)
  • Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak, a pályázat megvalósítási időszakának (2015. július 1. – 2016. június 30.), és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
  • Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
  • Előírt nyomtatványcsomag használata.


A budapesti sportegyesületek szabadidősporttal kapcsolatos működtetési költségekre pályázhatnak. (Sportesemények szervezése, rendezése, kis értékű sportszerek vásárlása: maximum bruttó 100.000 Ft/db, technikai sporteszközök bérlése; terembérlés.)


Minden pályázó sportegyesülettől csak egy pályázat nyújtható be! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével - „SZ jelű Pályázat” -, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával, géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.


A pályázat személyes beadási határideje: 2015.május 22. 12.00 óra

Cím: Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálata (1052. Budapest, Városház utca 9-11.)

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2015. május 20.

Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és
Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.


Kérjük a megfelelő címre jutassák el a pályázatukat!!!


Beadási határidő után, vagy postán, határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.


Hiánypótlásra lehetőség nincs!


A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető innen: Pályázati adatlap


A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Verő Beáta vezető tanácsostól (tel: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-15 óra.

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.


A bonyolító
a pályázati nyertesek meghatározását követően a www.budapest.hu portálon – a hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, és a nyertessel támogatási szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő, aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.


A pályázat nyerteseinek a kapott támogatásról és az önrész együttes összegének felhasználásáról 2016. szeptember 12-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződésben foglaltak szerint vissza kell fizetnie.


A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy, a pályázaton elnyert támogatás - szerződésben foglaltak szerinti - felhasználását, valamint a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.


Budapest, 2015.

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×