Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 11. hétfő, Árpád

Pályázati felhívás egyetemek és főiskolák szakkollégiumainak működése és fejlesztése támogatására

2023november0910:15
»
2023november2118:00

A pályázat beadási határideje: 2023. november 21. (kedd)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2023. és 2024. évekre pályázatot ír ki 7 millió Ft keretösszegben előfinanszírozással,

EGYETEMEK ÉS FŐISKOLÁK SZAKKOLLÉGIUMAINAK

MŰKÖDÉSE és FEJLESZTÉSE

támogatásáraPreambulum


A pályázat célja:

A szakkollégiumok 2023. és 2024. évi szakmai munkájának, folyamatos működésének és fejlesztésének támogatása. Támogatási időszak 2023. szeptember 30.-2024. augusztus 31.


Pályázhatnak:

A XI. kerületi székhellyel vagy működési hellyel rendelkező, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok pályázhatnak a támogatásra. A pályázatot vagy (1) önálló jogi személyként tudják benyújtani a szakkollégiumok (pl. alapítvány, egyesület), vagy amennyiben nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, akkor (2) a szakkollégium fenntartója vagy egy államilag elismert felsőoktatási intézmény tudja benyújtani a pályázatot a szakkollégium nevében.

Amennyiben a pályázó jogi személy székhelye és a szakkollégium működési helye eltér, akkor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakkollégium tényleges tevékenysége melyik helyszínen folyik.


1. Általános tudnivalók

Egy szakkollégium nevében egy pályázat nyújtható be.

Igényelhető támogatás: maximum 750.000 Ft
A pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.


2. A támogatások előfinanszírozással kerülnek kifizetésre

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen fel kell tüntetni a 2023/24-es tanév során a források felhasználásával megvalósítandó célokat, a tervezett összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a célok megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően kerül sor.

Amennyiben a Pályázó még nem számolt el a tavalyi évi támogatással, úgy a 2023. évi nyertes pályázat esetén a támogatás összegének kifizetésére az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.


3. A támogatás felhasználása

 • A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:
 • személyi jellegű kiadások és járulékai,
 • bérleti díj,
 • rezsi és más üzemeltetési költségek,
 • szakmai táborok és utak (utazás, szállás, kiküldetés, konferencia), belépők költségei,
 • könyvelői díj, bankköltség,
 • hirdetmény, kommunikációs kiadások,
 • versenyek rendezése, rendezvényszervezés, szolgáltatásvásárlás,
 • honlap működtetési kiadások,
 • nyomdai előkészítés, nyomdaköltség,
 • online platformok, szoftverek előfizetése,
 • folyóiratok, szakkönyvek elektronikus változatára történő előfizetés, vásárlás,
 • technikai eszközök, bútorok beszerzése, tárgyi eszközök beszerzése,
 • felújítási és karbantartási munkálatok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése.
 • A pályázati összeg az alábbi kiadásokra nem használható fel:
 • díjak, ajándékok finanszírozására,
 • külföldi utazásra,
 • a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők. A támogatás összege alkohol tartalmú ital vásárlására nem számolható el.


4. A rendelkezésre álló forrás elosztásával, elbírálással kapcsolatos információk

 • Alapelvek:
 • Demokratikus elosztás elve

  Támogatási forrás elosztása pályázati rendszeren keresztül történik. A támogatható szervezetekről és a támogatás összegéről egy szakmai munkacsoport és a területért felelős Alpolgármester szakmai javaslata alapján a Polgármester dönt. Alapítványi pályázó esetén a Képviselő Testület döntése is szükséges.

  • Átláthatóság elve

  A nyertes szervezetekkel kötött támogatási szerződéseket, illetve az elszámolási dokumentációt Újbuda Önkormányzata kereshető módon nyilvánosságra hozza az ujbuda.hu honlapon.

  • Szakmaiság elve

  Az elbírálás során szakmai tartalom kidolgozottsága, végiggondoltsága.

  • Területi elv

  Kizárólag Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területén található szakkollégium részesülhet a pályázati támogatásban.

  • Törvényesség elve

  A hatályos jogszabályoknak megfelelően működő és adatot szolgáltató pályázóval köt csak támogatási szerződést az Önkormányzat.


  Részletes pályázati kiírás
  Pályázati adatlap

  Címkék: