Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 21. vasárnap, Konrád

Pályázati felhívás nyári táborok megvalósítására

2024február1416:15
»
2024március1418:00

A pályázat beadási határideje: 2024. március 14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2024. évre pályázatot ír ki 10.000.000, - Ft-os keretösszegben, előfinanszírozással,
NYÁRI TÁBOROK megvalósításáraPályázni lehet:

Legalább 5 napos, napközis, vagy bentlakásos nyári táborok szervezésével kapcsolatos kiadásokra. A táborok kizárólag a 6-18 éves korosztálynak szólhatnak.


Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amelyik

 • szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatását segíti, vagy
 • valamely fogyatékossággal élő, vagy mozgáskorlátozott, vagy tartós betegségben szenvedő gyermekek táboroztatásáról szól, vagy
 • a természeti környezettel és annak védelmével kapcsolatos programot tartalmaz, vagy
 • esélyegyenlőségi/szemléletformáló programokat is megvalósít, vagy,
 • demokratikus, aktív állampolgári és társas készségeket tervez fejleszteni, vagy
 • az egészségmegőrzés jegyében sporttábort szervez, vagy
 • a Soltvadkerti Ifjúsági Táborban valósul meg.


Pályázhatnak:

XI. kerületi általános és középiskolák (a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak). XI. kerületi közművelődési/kulturális/művészeti intézmények fenntartótól függetlenül. Azok a civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, melyek kifejezetten valamely fogyatékossággal élő, vagy mozgáskorlátozott, vagy tartós betegségben szenvedő gyermekeknek szerveznek speciális tábort, vagy sporttábort szerveznek.

Civil szervezetek számára a pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak:

 • magánszemélyek,
 • iskolai alapítványokon kívüli egyéb civil szervezetek (kivételt képez ez alól, amennyiben fogyatékos, vagy mozgáskorlátozott, vagy valamely tartós betegségben szenvedő gyermekeknek szerveznek speciális tábort, vagy közművelődési, vagy kulturális, vagy művészeti intézményt tartanak fenn, vagy sporttábort szerveznek),
 • egyházak,
 • gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok (kivételt képez ez alól, amennyiben iskolát vagy közművelődési, vagy kulturális, vagy művészeti intézményt tartanak fenn, illetve amennyiben fogyatékossággal élő, vagy mozgáskorlátozott, vagy tartós betegségben szenvedő gyermekeknek szerveznek speciális tábort, vagy sporttábort szerveznek).


Általános tudnivalók:


Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be.

(Egy adatlapon 1 tábor szerepelhet!)

Egy pályázat keretében igényelhető összeg: maximum 400.000 Ft


A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el.


A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • belépőjegy,
 • idegenvezetés, tárlatvezetés,
 • meleg étkezés,
 • sporteszközök vásárlása, bérlése,
 • terembérleti díj,
 • kreatív eszközök, kézműves kellékek vásárlása.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet
alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők, kivételt képez ez alól a meleg étkeztetés.


Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),

- a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a táborokban megjelent gyermekek létszámát,

- a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

- a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

- a kifizetésekről szóló bankkivonatokat, illetve kiadási pénztárbizonylatokat.

Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Wochauer Andrea +36-1-3724-655
Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztatóÉrvénytelen a pályázat, ha

 • nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
 • a pályázati adatlap formailag, vagy tartalmilag hibás, illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba.

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.
Pályázat benyújtása:

- Gazdálkodó szervezetek esetén:

Gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

A pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

 • e-Papíron vagy
 • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Egy szervezet a korábbi évekhez hasonlóan több pályázatot is benyújthat, azonban kérjük, hogy minden pályázatot a rendszerbe külön-külön belépve, egy dokumentumként (pdf, word) töltsön fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát, valamint a pályázati célt (pl. Tábori pályázat 2024. – Soltvadkert állótábor).


Amennyiben egy feltöltéssel csatolja a különböző pályázatokat, illetve elmarad a hitelesítés, úgy a pályázatok érdemi elbírálás nélkül érvénytelenek.


A pályázat beadási határideje:
2024. március 14.

Személyes, illetve postai benyújtásra nincs lehetőség!


A hiánypótlásnak az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig kell megtörténnie.

Az elbírálást követően az eredményről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2024. május hónapban

A szerződéskötés várható ideje: 2024. május-június hónapban

dr. László Imre polgármester megbízásából:


  Erhardt Attila

alpolgármester

Címkék: