Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

Pályázati felhívás sportegyesületek, sportszervezetek támogatására

2024január1714:00
»
2024február1618:00

A pályázat beadásának határideje: 2024. február 16. péntek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2024. évrepályázatot ír ki

63.000.000,- Ft-os keretösszegben, előfinanszírozással,

SPORTEGYESÜLETEK, SPORTSZERVEZETEK támogatására

 


A
pályázat célja: Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel (kivételes esetben telephellyel) rendelkező sportszervezeteket, amelyek utánpótlás nevelést végeznek és/vagy egyéb, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, egészségmegőrző testedzési lehetőséget biztosítanak a kerület lakossága számára, valamint Újbudán megvalósuló sporteseményt rendeznek.


Támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely

- bejegyzett civil szervezetként, törvény szerint előírt formában működik,

- saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2023. évi bármely forrásból

származó újbudai önkormányzati támogatással,

- 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget

tesz,

- nincs tartozása Újbuda Önkormányzata és Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felé


Általános
tudnivalók:

A „Regisztrációs és Pályázati adatlap” hiánytalan, benyújtása elektronikusan történik.


A pályázatnak tartalmaznia
kell a sportszervezet működésének rövid ismertetését, mely tartalmazza, hogyan felel meg az Önkormányzati céloknak, és a támogatási összeg hogyan segíti a szakmai megvalósulást, továbbá a 2024. évi szakmai célokat, és azon tevékenységeket, melyek a kerület szabadidős-, lakossági és egészségmegőrző programjait bővítik.


Benyújtandó dokumentációk:

- Regisztrációs adatlap (alapadatok, szövetségi igazolás)

30 napnál nem régebbi adóigazolás és cégkivonat,

- Pályázati adatlap és annak a jogszabályok által előírt kötelező mellékletei.


Pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

- egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma,

- országos szakszövetség által igazolt sportolók,

- kvalifikált szakemberek megléte,

- Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás,

- sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése,

- utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység,

- a benyújtott pályázat mennyire illeszkedik Újbuda Önkormányzata által meghatározott

sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati adatlap

Regisztrációs adatlap

Adatkezelési tájékoztató


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ:
Knapp Tibor 06-70-684-7281, 06-70-374-6613, vagy az ujbudasport@ujbuda.hu e-mail címen.Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivaló:


A
gazdálkodó szervezetek (adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.


A pályázati és regisztrációs adatlap, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

  • e-Papíronvagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Kérjük, hogy a Regisztrációt és mellékleteit, a Pályázatot és azok mellékleteit, egy dokumentumként (pdf, word) töltse fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát (pl. Sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 2024).


A pályázat beadási határideje:
2024. február 16.

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!


Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2024.
március, alapítványok esetében várhatóan a májusi testületi ülés időpontja

A szerződéskötés várható ideje: 2024. április, alapítványok esetében május vége, júniusBudapest, 2024. január 10.Bakai-Nagy Zita

 alpolgármester

Címkék: